Ka promenama – korak po korak

 

„Ne znam da li će biti bolje ako bude drugačije, ali da bi bilo bolje mora biti drugačije.“ Georg C. Lichtenberg

 

Svesni smo da su jedino promene stalne, kao i da instant rešenja za, naizgled slične probleme, ne postoje. Rešenja – niti su instant, niti su nešto što se jednostavno može „prekopirati“. Na rešenja ne gledamo kao na rezultat razmišljanja brilijantnog pojedinca -inventora ili inovatora, već kao proizvod kulture promena koju preduzeće gradi i održava.

Kako izgradnja takve kulture nije egzaktna nauka, pa je stoga često i žrtva primene metode „pokušaja i greške“, preduzeća se susreću sa različitim preprekama i problemima. Najčešći problem je taj da su u kompaniji već postojali pokušaji promena, ali rezultat tih pokušaja ili nije bio uspešan ili je isti bio kratkog veka i stvari su se, po inerciji, brzo vratile na staro.

Razlog za ovo može biti preskakanje nekih od faza, koje smatramo važnim za izgradnju kulture promena u preduzeću. Primera radi, izostanak faze standardizacije, kao i postojanje različitih fokusa (a samim tim i nepostojanje pravog fokusa) vrlo često su uzroci neuspeha.

Volimo da posmatramo naš doprinos na izgradnji gore pomenute kulture kao jedan ciklus koji se sastoji iz pet faza: Očekivanja, Fokus, Timski rad, Akcija i Standardizacija.

Prva faza podrazumeva podizanje nivoa očekivanja, što se radi kroz informisanje i obuku zaposlenih o metodama i tehnikama unapređenja procesa i procedura. Obuka obuhvata i prikaz primera unapređenja u praksi, praktične vežbe i diskusije.

Cilj iste je podizanje i promena očekivanja i percepcije učesnika projekta, bez čega bi bile otežane naredne faze, jer upravo su zaposleni ti koji sprovode i omogućavaju promene.

U drugoj fazi sprovodimo analizu kritičnih procesa i procedura. Cilj analize je dobijanje jasne slike aktuelnog stanja, traženje mesta koja imaju najveći potencijal poboljšanja i, što je najvažnije, stvaranje zajedničkog fokusa – kako raditi i u kom pravcu želimo da idemo.

Treća faza podrazumeva rad na pronalaženju uzroka problema i rešenja. Lean i Kaizen metode i tehnike koje koristimo u ovoj fazi su prilagođene radu u timovima, pošto verujemo da se dobra rešenja generišu onda kada se stvore uslovi za stvaranje „velike slike“. U zavisnosti od vrste procesa i vrste željenog poboljšanja vršimo izbor metode koje ćemo koristiti u ovoj fazi.

Četvrta, faza Akcije, podrazumeva izradu akcionog plana, definisanje rokova, odgovornosti i  implementaciju dogovorenih rešenja. Ono od čega najviše zavisi rezultat projekta unapređenja je učešće, podrška i praćenje od strane menadžmenta, pogotovo u prvom ciklusu implementacije.

Nakon sprovođenja rešenja sledi faza Balans, koja ima za cilj održavanje postignutih nivoa, nakon promena na polju načina rada, rutina i navika. Održavanje postignutih nivoa uslovljeno je standardizacijom i praćenjem.

Kontinuirano merenje, praćenjem ključnih pokazatelja, na dnevnom ili nedeljnom nivou, kroz funkcionalne izveštaje nam omogućava da brzo reagujemo i održavamo postignuti nivo. Prezentacije rezultata projekta zaposlenima, kao i nagrađivanje učesnika projekta je nešto što će takođe (p)održati izgradnju kulture promena.

Kaizen i Lean principi su tu da nam olakšaju učenje i prohodavanje. Vremenom postajemo sposobni za stvaranje sopstvenog, specifično koncipiranog sistema unapređenja, što predstavlja osnovu za razvoj fleksibilnosti i konkurentnosti kompanije.

Ponavljamo – ne znamo da li će biti bolje ako bude drugačije, ali da bi bilo bolje mora biti drugačije. Podržite Kaizen kulturu u vašem preduzeću.