U ASEE magazinu koji objavljujemo povodom 25 godina postojanja možete pročitati:

  • dr Isak Adizes – Uspeh dolazi Iznutra
  • dr Zvezdan Horvat – 15 da i ne o Adižesovom metodu
  • Hrvoje Bogdan –  Što je agilno u Adizes pristupu rješavanju problema
  • Irena Bulat – Klackalica ja : drugi & obrazovanje menadžera
  • Boris Vukić – Plan tranzicije u porodičnim kompanijama u četri koraka

    I još dosta toga preuzmite ovde.