Jedna od prvih lekcija koju moraju da svladaju pokretači kompanija je lekcija o „dva novčanika“. Vrlo je jednostavna – što pre razdvojite finansije vašeg preduzeća od vaših ličnih finansija. Jedno je „novčanik kompanije“, a drugo privatni novčanik vlasnika i direktora budući da je to jedna osoba. U tom novčaniku se nalazi i plata direktora i deo profita koji vlasnik sebi isplaćuje. Ne govorimo o formi kako isplaćuje dividende nego o suštini. 

Mudri osnivači pažljivo vode računa da ne ugroze poslovanje. Znaju da ne mogu „musti tele“ i uzimaju jedan deo profita. Koliki će to deo biti zavisi, svakako, o tome koliko kompanija uspešno posluje i kakve planove imaju s kompanijom u narednim godinama. 

Velika većina osnivača se ponaša kao dobar domaćin, reinvestira, a s vremena na vreme se počaste kakvim velikim automobilom, još jednim stanom ili kućom, vikendicom, brodićem… Problem je što ne shvataju da njihov privatni novčanik ima dve pregrade  – u jednoj je njihova plata, a u drugoj dividenda. Problem se povećava kad se na talasima takve dividendske nekulture pojave i naslednici… 

Razumevanje “dve pregrade u privatnom novčaniku” je samo mali deo onoga što treba da znaju i sprovode vlasnici, iz prve ili druge generacije, bili ili ne bili uključeni u operativno poslovanje. Za sve one koji su preboleli dečije bolesti i bar u glavi razdvojili ili su na putu razdvajanja operativnog rukovođenja kompanijom i upravljanja kapitalom konsultantska kuća Adizes SEE je razvila on line program jasnog imena “Ja sam vlasnik. Šta treba da znam?”.  

Eksperti iz prakse pružiće odgovor o tome kako izabrati model profesionalnog vođenja kompanija i upravljanja kapitalom primeren fazi u životnom ciklusu, poslovanju i delatnosti. Na osnovu njega biće jasnije i koja je uloga vlasnika, a koja top menadžmenta i na koji ga način birati, koji izveštaji su neophodni, koje pokazatelje treba da prati vlasnik, koji eksterni saradnici su potrebni vlasniku, kako organizovati sastanke, … sve do toga a na koji način vlasnici da profesionalno upravljaju svojom imovinom. 

Više informacija o programu možete pronaći na https://www.asee.biz/edukativni-program-za-vlasnike/