PRIJAVI SE

INTEGRATORSKI WORKSHOP  od 2.10. – 6.10.2017.

PRIJAVI SE

 

 

SISTEMATSKO REŠAVANJE PROBLEMA

 

Sveobuhvatan workshop kako sistematski voditi timove za rešavanje problema u organizacijama.

Svaka organizacija ima probleme. Oni su normalni i neizbežni i samo njihovo prisustvo je razumljivo, ono što nije razumljivo je da se iz godine u godinu bavimo istim problemima. Da bi se ovo prevazišlo razvijen je sistematski, strukturiran pristup kontinualnog rešavanja problema.

Radeći sa klijentima mi kreiramo i uvodimo specijalne procese, procedure, sisteme i strukture koji povećavaju vašu sposobnost da proaktivno i brzo rešavate probleme. Proces timskog Adižesovog rešavanja problema vam daje mehanizam za kontinualno utvrđivanje i rešavanje sistemskih, multi-funkcionalnih problema,  uvodeći preduzetnički duh i promene u organizacionoj kulturi.

Interaktivan workshop daje detaljna uputstva za razvoj veština baziranih na Adižes konceptima, procesima i alatima za vođenje efektivnih timova.

 

Mi rešavamo najveći problem svih kompanija – kako da rešavaju svoje probleme

Osnovne teme Workshopa:

 • Kako razlikovati uzroke, simptome i posledice problema i kako napraviti pravu strategiju njihovog rešavanja posmatrajući organizaciju kao celinu?
 • Kako utvrditi koje odluke treba da donesu pojedinci a koje timovi?
 • Ko treba da bude uključen u tim za rešavanje problema da bi se omogućilo ekasno sprovođenje?
 • Kako integrisati tim kroz proces donošenja odluka tako da svi članovi tima podržavaju rešenje?
 • Koji su koraci sistematskog rešavanja problema?
 • Kako uvesti kontinualnu proaktivnost i kreativnost u organizaciju?

Na workshop-u ćete  naučiti:

 • Sistematsko razrešenje stalnih problema i sprovođenje ideja za unapređenje posla
 • Povećanje timskog rada, saradnje i angažovanosti zaposlenih u celoj organizaciji
 • Uspešan rad integratora i njihov menadžerski rast kroz vođenje timova za rešavanje realnih problema
 • Unapređenje stila upravljanja kao i multi- funkcionalnog znanja svih učesnika u timskom rešavanju problema
„Kad su došli mislio sam da nam prodaju maglu, a oni su nas izvukli iz magle“,
Željko Božić, direktor, Alfa Therm, Mostar

Ko treba da prisustvuje:

 • Ovaj workshop je posebno namenjen za sve one koji
  imaju nameru da vode timove za rešavanje problema.  Prevashodno za rukovodioce funkcionalnih celina,  prodaje, proizvodnje, marketinga, razvoja ili za organi- zacione talente koje u budućnosti vidimo na važnim pozicijama. Svi oni koji žele da uspešno sistematski upravljaju promenama u organizacijama su dobrodošli.
 • Posebno je namenjen malim i srednjim kompanijama u fazama uspešnog rasta

Konsultanti – predavači:

 • Dr Zvezdan Horvat, Principal Associate, Adizes Institute, USA; partner Adizes SEE, profesionalni direktor za Istočnu Evropu, Adizes Institute, USA
 • Boris Vukić, Senior Associate, Adizes Institute, USA; partner Adizes SEE
 • Borislav Đurić, Associate, Adizes SEE /li_item]

Način rada:

 • Pre početka učesnici dobijaju web pristup predavanjima Adizes Southeast Europe za bolju pripremu
 • Pre početka učesnici dobijaju domaći zadatak za  pripremu.
 • Predavanja, video, grupne diskusije, simulacije za donošenje odluka se koriste za podsticanje učenja.
 • Učesnici mogu da objasne svoje realne probleme kako  bi se alati, veštine i tehnike primenilena situacije iz prakse.
 • Workshop je veoma intenzivan i interaktivan i očekuje se stalno prisustvo učesnika.
 • Nakon 3 meseca je predviđen dodatni dan na kome će – Networking
  se okupiti učesnici, razmeniti iskustva i dobiće konsultacije oko primene naučenog.
„Adizes predstavlja kolektivni način uvođenja sistema individualne odgovornosti“
Boris Popović, direktor i suvlasnik, Alarm automatika, Rijeka

Trajanje:

  • 2.10.2017. do 6.10.2017. od 9 do 17h.

Smeštajl:

  • Cena smeštaja i boravka 

Cena workshopa:

  • 1.000 EUR+PDV
   Dva učesnika iz iste frme imaju popust 10%

Broj učesnika:

  • Maksimalno 16

Cena workshopa obuhvata:

  • Učešće u radionici i kompletan program

 

  • Networking

 

  • Materijale za seminar sa knjigama dr Adizesa – Životni ciklusi preduzeća i Težnja ka Top formi
PRIJAVA

PRIJAVITE SE NA SEMINAR

Klikom na dugme Prijava, prijavite se na workshop
PRIJAVA