Naučite kako da rešavate strukturne i funkcionalne probleme, ovladajte metodologijom za pospešivanje rasta i/ili pod-mladjivanja kompanija. Zajedno ćemo raditi na principima koji dovode do prevazilaženja mnogih izazova tokom životnog ciklusa a usrediti pažnju na probleme sa kojima se Vaša kompanija suočava.
Otvoreni još nekoliko dana za vaše prijave.