Adizes SEE u saradnji sa vodećim ekspertima iz oblasti razvoja poslovanja kroz kupovinu i prodaju kompanija pokreće prvi ciklus edukacija za vlasnike i generalne direktore koji treba im pomogne da budu ravnopravni učesnici u složenim transakcijama. Cilj ovih edukacija je da kroz otvorene razgovore sa ekspretima i vlasnicima, koji su kroz ovakve procese prošli, demistifikuje situacije prodaje i kupovine i da ih pripremi za tranzcije koje se sve češće javljaju na tržištu Srbije.

Naši predavači su vodeći eksperti koji bili deo transformacija vlasništva iz oblasti pravnih, poreskih, finansijskih i bankarskih savetovanja a koji rade u Four Legal,  TPA …

Edukacije predviđaju šest radionica koje će se održavati od 16 do 20 sati, u formi prezentacija studija slučajeva od strane eksperata, kao i prezentacija iskustva vlasnika odnosno direktora koji su prošli kroz proces promene vlasničke strukture kompanije. Prva radionica biće održana 10.oktobra 2019. u  16 sati u prostorijama Adizes SEE u Beogradu (kralja Milana 25). Za učešće u prvom ciklusu edukacija koje obuhvataju šest radionica možete se prijaviti do 7. oktobra. 

Edukacije su namenjene vlasnicima i suvlasnicima kompanija, kao i generalnim i izvršnim direktorima.  Biće reči o tome kada se odlučiti i kako odabrati target, o svim fazama procesa M&A, proceni vrednosti kompanije ili njene bitne imovine, o vrstima Due Dilliigance i posebno osetljivom postakvizicijskom periodu.

Detaljnije o edukaciji

Prijava na: bgoffice@asee.biz