Adizes SEE u saradnji sa vodećim ekspertima iz oblasti razvoja poslovanja kroz kupovinu i prodaju kompanija će ponovo realizovati set edukacija za vlasnike i generalne direktore koji treba im pomogne da budu ravnopravni učesnici u složenim transakcijama. Cilj ovih edukacija je da kroz otvorene razgovore sa ekspretima i vlasnicima, koji su kroz ovakve procese prošli, demistifikuje situacije prodaje i kupovine i da ih pripremi za tranzcije koje se sve češće javljaju na tržištu Srbije.

Predavači su vodeći eksperti koji bili deo transformacija vlasništva iz oblasti pravnih, poreskih, finansijskih i bankarskih savetovanja, a koji rade u Four Legal,  TPA, ASEE …

Edukacije predviđaju šest radionica koje će se održavati od 16 do 20 sati, u formi prezentacija studija slučajeva od strane eksperata, kao i prezentacija iskustva vlasnika odnosno direktora koji su prošli kroz proces promene vlasničke strukture kompanije. Prva radionica biće održana 05.marta 2020. u  16 sati u prostorijama Adizes SEE u Beogradu.

Detaljnije info na bgoffice@asee.biz i irena.bulat@asee.biz