Adizes Southeast Europe

WORKSHOP 2016

PRIJAVI SE

Motovun 30.9. – 2.10.2016.

Prijavi se i iskoristi popust za ranu prijavu do 01.09.2016.
PRIJAVI SE

Master class Adizesovog metoda koji u regionu preko 20 godina pomaže kompanijama u profesionalizaciji upravljanja.

Sve organizacije imaju svoje prirodne životne cikluse i predvidive izazove rasta i razvoja.

Diskusija o realnim primerima učesnika se dešava u svim fazama workshop-a što obezbeđuje tim konsultanata sa dugogodišnjim iskustvom.

Fokus rada ovog workshop-a je proces organizacione transformacije. Case Study kompanije su izbrane kao realni primeri iz prakse ASEE i usklađene su sa delatnošću učesnika. Cilj workshop-a je ovladavanje  konkretnim principima i upoznavanje sa alatima organizacione transformacije koje učesnici mogu primeniti u praksi.

KAKO DA U KOMPANIJI, UMESTO DA JEDAN NE SPAVA NIKAD, NJIH 15 SPAVA JEDAN SAT MANJE

Klasični problemi razvoja organizacija na koje ćete naći odgovor:

 • Kako osloboditi osnivača od operativnog rukovođenja kompanijom?
 • Kako uspešno uvesti profesionalni menadžment u kompaniju bez gubitka vizije?
 • Kako nastaviti kontrolisani rast i razvoj kompanije?
 • Kako organizacijskom strukturom preokrenuti organizacijsku klimu?
 • Kako osamostaliti kompanije za život bez stalnog prisustva osnivača?
 • Kako uvesti odgovornost na niže nivoe u kompanijama?

Na workshop-u ćete kroz studije slučajeva naučiti:

 • Kako da prepoznate svoju poziciju u životnom ciklusu preduzeća
 • Kako da analizirate svoje probleme i preduzmete prave korake
 • Kako da povežete poziciju u životnom ciklusu sa strategijskim usmerenjem kompanije
 • Kako da organizaciona struktura reši utvrđene probleme i podstakne ostvarivanje strategijskog usmerenja kompanije
„Kad su došli mislio sam da nam prodaju maglu, a oni su nas izvukli iz magle“,
Željko Božić, direktor, Alfa Therm, Mostar

Ko treba da prisustvuje:

 • Put ka Top formi je obavezan seminar za vlasnike, generalne direktore, izvršne direktore, članove uprava u bilo kojoj kompaniji
 • Posebno je namenjen malim i srednjim kompanijama u fazama uspešnog rasta

Konsultanti – predavači:

 • Dr Zvezdan Horvat, Principal Associate, Adizes Institute, USA; partner Adizes SEE, profesionalni direktor za Istočnu Evropu, Adizes Institute, USA
 • Boris Vukić, Senior Associate, Adizes Institute, USA; partner Adizes SEE
 • Hrvoje Bogdan, Associate, Adizes Institute, USA; partner Adizes SEE

Način rada:

 • Pre početka učesnici dobijaju web pristup predavanjima Adizes Southeast Europe za bolju pripremu
 • Pre početka učesnici popunjavaju upitnik o određivanju stadijuma u životnom ciklusu da bi se radionica što više prilagodila učesnicima
 • Interaktivna radionica uz korišćenje realnih studija slučajeva iz prakse Adizes South East Europe
„Adizes predstavlja kolektivni način uvođenja sistema individualne odgovornosti“
Boris Popović, direktor i suvlasnik, Alarm automatika, Rijeka

Trajanje:

 • Posle podne 30.9.2016. do ručka 2.10.2016.

Smeštaj – Motovun, hotel Kaštel:

 • Cena smeštaja i boravka u jednokrevetnoj sobi je od 230 do 300 eur

Cena workshopa:

 • Rana prijava do 1.9.2016. – 500 eur, nakon toga 600 eur. Dva učesnika iz iste firme imaju popust 10%. U cenu nije uključen PDV.

Broj učesnika:

 • Maksimalno 20

Cena workshopa obuhvata:

 • Učešće u radionici i kompletan program
 • Networking
 • Materijale za seminar sa knjigama dr Adizesa – Životni ciklusi preduzeća i Težnja ka Top formi
PRIJAVA

PRIJAVITE SE NA SEMINAR

Klikom na dugme Prijava, prijavite se na workshop
PRIJAVA