Adizes SEE metodologija

Za lakše i jednostavnije praćenje Workshopa, preporučujemo da se upoznate sa metodologijom, alatima i terminima koje koristimo. Pogledajte video zapise kao uvod za Workshop – Put ka top formi.

Video Galerija

Idealan menadžer 1

Idealan menadžer 2

Životni ciklusi preduzeća

Agenda Workshopa – Put ka top formi

-30.9.2016.

 • 16:00-17:00 Okupljanje učesnika, koktel dobrodošlice
 • 17:00-18:15 Predstavljanje učesnika, uvodne napomene
 • 18.15-18.30 Kafe pauza
 • 18:30-19:45 Osnovni koncepti organizacione transformacije – životni ciklusi organizacija i diskusija o rezultatima prethodno popunjenih upitnika 
 • 2030 – Zajednička večera 

-1.10.2016.

 • 09:00-10:15 Osnovni koncepti organizacione transformacije – postizanje rezultata, administriranje, preduzetništvo, integrisanje, capi i njihova primena u organizacionoj transformaciji
 • 10:15-10:30 Kafe pauza
 • 10:30-11:45 Studija slučaja – dijagnoza organizacije, koji su ključni koraci i alati
 • 11:45-12:00 Kafe pauza
 • 12:00-13:15 Studija slučaja – dijagnoza organizacije i kao odrediti terapiju
 • 13:15-14:15 Ručak
 • 14:15-15:30 Studija slučaja – misija organizacije i kako se ona povezuje sa rezultatima dijagnoze
 • 15:30-15:45 Kafe pauza
 • 1545-1700 Studija slučaja – organizaciona struktura i kako kreirati usmerenje kompanije
 • 1730-1930 Malo turističko iznenađenje
 • 20:30 – Svečana večera

-2.10.2016.

 • 09:00-10:15 Studija slučaja – interesantni primeri relevantni za grupu učesnika
 • 10:15-10:30 Kafe pauza
 • 10:30-11:45 Dodatna diskusija o realnim problemima učesnika
 • 11.45-12:00 Kafe pauza
 • 12.00-13.15 Dodatna diskusija i zaključci
 • 13.15 – Oproštajni ručak
 • Tužni rastanak