Sedma generacija učesnika Adižes Leadership Programa (ALP) u oktobru ove godine započinje rad u okviru dvogodišnjeg programa namijenjenog preduzetnicima i menadžerima, pripadnicima druge generacije u porodičnim kompanijama, te rukovodiocima u firmama na području jugoistočne Evrope. Jedinstveni program treninga i mentorskog rada na razvoju menadžera i lidera realizuje Adižes South East Europe (ASEE), na bazi iskustava stečenih tokom 20-godišnjeg rada na razvoju kompanija i organizacija u regionu.

ALP je dizajniran za potrebe kompanija koje žele da dodatno razvijaju svoje menadžere u cilju podrške rastu i razvoju kompanija, i poželjno je da učesnici dolaze iz sredina koje su već prepoznale potrebu za holističkim pristupom upravljanju organizacijama. Adižes pristup podrazumijeva cjeloviti pristup organizaciji, te fokus na konkretne poluge i alate kako unaprijediti djelove organizma koji se zove kompanija.

„ALP je nastao kao izraz potrebe za dugoročnijim edukativnim programom ovladavanja tehnikom integrisanja u organizacijama i privrednim sistemima u regiji. Integracija je svrha postojanja bilo kog sistema, i krajnji razlog svega što radimo. Zbog toga program nije namijenjen pojedincima koji žele da povećaju svoju vrijednost na tržištu rada i pronađu novi posao, nego kompanijama koje žele investirati u razvoj najznačajnijeg resursa – ljudi“, kaže Irena Bulat, direktorica Adizes SEE Leadership Programa.

alp-pot

Program prve godine obuhvata izradu profila učesnika, definisanje karijernog cilja i individualnog akcionog plana, obuku kroz sedam trening modula i jednodnevne master business class module, individualne i peer coacing serije, te kontinuirani mentorski rad. Na drugoj godini, cjelokupan rad je posvećen studiji slučajeva, uz mentorstvo i coacing sesije mentora kojeg odabire učesnik, među osam predavača – partnera i konsultanata ASEE.

„Povezivanje nije cilj nego svrha našeg programa, kao što promjene nisu nužnost nego svrha biznisa. Povezuju nas potrebe za integracijom i afirmacijom kao elementarne ljudske potrebe, a inovativnost čuva činjenica da su svaki čovjek i svaka organizacija doslikani vlastitom osobnošću. Prva godina je usmerena na pojedinca i njegove veštine i razvoj, a druga godina je u potpunosti fokusirana na praktičnu transformaciju kompanija na kojima rade učesnici. Insistiramo na inovaciji kao nadgradnji elementarnog, rekla bih imitatorskog koncepta u obrazovanju i ličnom razvoju“, kaže Bulat.

Na web stranicama ASEE dostupno je više informacija o ALP-u, te prijavni obrazac za učesnike.

Kontakt-osoba za prijave za  irena.bulat@adizes.rs.

ASEE / Adizes SEE je osnovan 1994. u Novom Sadu i uspješno pruža usluge konsaltinga i obrazovanja menadžera u regionu Jugoistočne Evrope. Od početka radi kao dio mreže Adizes Institute iz Santa Barbare, SAD, tako da se dio aktivnosti obavlja po licenciranoj Adizes metodi za organizacionu terapiju pri reorganizacijama kompanija. Od osnivanja 1994. godine ASEE je radio samostalno u više od tri stotine kompanija i organizacija u Srbiji, Hrvatskoj, BIH, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji, Rusiji, Ukrajini, Mađarskoj, Slovačkoj,  Turskoj, Brazilu, Meksiku, Maleziji, Belorusiji, Kazahstanu, Kini, Latviji i na Kipru.

objavljeno na akta.ba

Workshop – Put ka top formi – Motovun

Adizes Southeast Europe Vam predstavlja workshop za vlasnike, direktore i top menadžment.

Master class Adizesovog metoda koji u regionu preko 20 godina pomaže kompanijama u profesionalizaciji upravljanja.
Sve organizacije imaju svoje prirodne životne cikluse i predvidive izazove rasta i razvoja.
Diskusija o realnim primerima učesnika se dešava u svim fazama workshop-a što obezbeđuje tim konsultanata sa dugogodišnjim iskustvom.
 

Motovun, Hrvatska, hotel Kaštel,
30.9. – 2.10.2016.

Prijavi se i iskoristi popust za ranu prijavu do 01.09.2016.

Detaljne informacije                  Preuzmite brošuru

 

 Adizes  Leadership  Program

O tome kako biti bolji, ono  što danas zovemo  lider, kako voditi organizacije i organizacione  jedinice da budu uspešne i kratkoročno i  dugoročno, na sistematičan i organizovan način možete  saznati od 20. oktobra 2016. kao učesnik  VII  generacije Adizes Leadership Programa.

Više  informacija o sedmoj  generaciji Adizes Leadership  Programa, koja  počinje sa radom u oktobru 2016. možete dobiti  na:
irena.bulat@adizes.rs

 Preuzmite Adizes Leadership Program za VII generaciju