This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

News

/News/
12 Nov, 2020

Kako smo povećali prodaju – priča iz prakse

November 12th, 2020|Uncategorized|0 Comments

  Klijent  čiji je slučaj predstavljen  veoma je uspešna kompanija sa oko 80 zaposlenih, delatnost je uvoz i distribucija, odnosno prodaja opreme kroz različite kanale: tenderi, trgovinski lanci, dileri, maloprodaja... U momentu kada smo počeli saradnju radeći na njihovom planu prodaje imali su fantastične poslovne rezultate, a u prethodnih nekoliko godina prodaja kompanije rasla je [...]

14 Sep, 2020

Koji broj cipela nosite? 

September 14th, 2020|Uncategorized|0 Comments

  Iskustva iz projekta unapređenja procesa u finansijskoj instituciji  Stojite iza žute linije i čekate da se na nekoj od tabli pojavi vaš broj ili da neko sa druge strane šaltera izgovori: „Sledeći!“  Prilazite, govorite da ste došli da otvorite račun i da ste prvi put u datoj banci, osiguravajućoj kompaniji – koji god primer rezonuje sa vama. Službenik traži lični [...]

7 Sep, 2020

Od Londona do Pariza – vozom ili avionom? (3 faktora produktivnosti) 

September 7th, 2020|Uncategorized|0 Comments

  Razvojni proces povećanja produktivnosti sastoji se iz tri nivoa – eliminisanje rasipanja, unapređenje (metoda) i inovacije.  Ukoliko nismo naučili da poboljšanja postižemo eliminacijom rasipanja i unapređenjem metoda rada, tada ni ulaganje u najskuplje mašine, opremu i software neće dati pun potencijal u smislu povišenja produktivnosti. Nova mašina će posedovati veći kapacitet i nov software [...]

2 Sep, 2020

Mapiranje procesa – 3 faze analize

September 2nd, 2020|Uncategorized|0 Comments

  1. MDC (Method Design Concept)  MDC (Method Design Concept) predstavlja tehniku koja omogućava analizu, kako manuelnih, tako i mehanizovanih procesa u proizvodnim i uslužnim delatnostima. Osnovno polazište MDC-a nalazi se u tome što se pri analizi postojećih metoda sve aktivnosti klasifikuju na bazne i pomoćne aktivnosti u zavisnosti od toga da li direktno doprinose obavljanju operacije.   Razlika između ove [...]

31 Aug, 2020

Lean alati – 5S

August 31st, 2020|Uncategorized|0 Comments

  Lean alati su dokazali svoju primenljivost u industriji i svoju slavu su stekli upravo prednostima koje pruža njihova primena. Prednosti primene 5S alata mogu da se opišu sledećom rečenicom: 5S predstavlja metod za kreiranje organizovanog radnog mesta na način takav da se eliminišu rasipanja i nekorisne aktivnosti, ali i da se nepravilnosti koje se u svakodnevnom radu [...]

26 Aug, 2020

Kaizen & Lean 

August 26th, 2020|Uncategorized|0 Comments

  Danas postoji više pristupa rešavanja procesnih problema, odnosno koncepata unapređenja efikasnosti zaposlenih, kvaliteta proizvoda/usluge, smanjenja troškova i povećanja profitabilnosti proizvoda/usluge. Najzastupljeniji su Lean, Kaizen, Six Sigma, World Class Productivity, World Class Manufacturing.   Svaki od ovih pristupa nudi set sličnih ili istih alata, metoda i tehnika, ali više ili manje prilagođenim za proizvodne procese ili uslužnu delatnost, jednokomadnu ili serijsku proizvodnju, velike, srednje ili manje kompanije. Metode i tehnike koje se danas najčešće koriste su: Kanban, JIT, 5S, Value Stream Mapping, Analiza Aktivnosti, SMED, Fishbone, 5 Why, Visual Management, MTM itd.   Zajedničko za [...]

24 Aug, 2020

7+1 Rasipanja

August 24th, 2020|Uncategorized|0 Comments

Kada govorimo o rasipanjima tj. gubicima, Toyota je inicijalno definisala 7 gubitaka, a tokom vremena se iskristalisao i 8. gubitak, tako da trenutna lista gubitaka izgleda ovako:  Prekomerna proizvodnja  Proizvodnja bez izvesnosti prodaje, proizvodnja u neadekvatnim količinama ili neadekvatnom trenutku, prosleđivanje informacija i dokumenata koji nisu potrebni sledećem učesniku u procesu, nepotrebno štampanje, štampanje dokumentacije u neadekvatnoj količini [...]

12 Aug, 2020

Ka promenama – korak po korak

August 12th, 2020|Uncategorized|0 Comments

Ka promenama – korak po korak   „Ne znam da li će biti bolje ako bude drugačije, ali da bi bilo bolje mora biti drugačije.“ Georg C. Lichtenberg   Svesni smo da su jedino promene stalne, kao i da instant rešenja za, naizgled slične probleme, ne postoje. Rešenja – niti su instant, [...]

6 Aug, 2020

Zlostavljanje mladih organizacija

August 6th, 2020|Uncategorized|0 Comments

  „Spolja kalaj, unutra belaj“ izreka je kojom možemo opisati dešavanja u mnogim mladim organizacijama. Ako ste njihovi klijenti, u najvećem broju slučajeva, blago vama. Ali ako ste tamo vlasnik, menadžer ili zaposleni shvatate da se radi o neuređenoj i organizaciono nepismenoj kompaniji ali prepunoj energije. I koristeći tu energiju, krećući se dovoljno brzo i [...]

4 Jun, 2020

 Dr Adizes o misiji, strategiji, organizacionoj strukturi…

June 4th, 2020|Uncategorized|0 Comments

Jedan problem jeste pitanje redefinisanje misije, strategija… Ali, veći problem je što se kompanije po pravilu, nakon redefenisanja strategije, ne upuštaju u reorganizaciju strukture u skladu sa novim planom. I neretko dobre odluke o novom smeru, novim tržištima, proizvodima... ostanu siroče. A struktura nije samo struktura nadležnosti, ko je nadležan kome i čemu... već govorimo o organizacionoj [...]