ASEE Klub 2040

Sastanak Kluba 2040, u kojem se u organizaciji Adižes SEE okupljaju pripadnicii druge generacije u porodičnim kompanijama.
Tema ovog kluba su Porodične kompanije, preciznije odnos braće/sestara u zajedničkom “savladavanju” nasledjivanja u biznisu.
Više o Klubu 2040