This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

NJIHOVO VREME

NJIHOVO VREME

2.900,00 дин.

NJIHOVO VREME Autor: Entoni J. Mejo, Natan Noria
Šta nas je istorija naučila da možemo da očekujemo? Iako je previše rano da bi se u celosti obuhvatio ukupan kontekstualni sadržaj prve decenije dvadeset prvog veka, period od 2000. do 2005, omogućio je uvid u složenost, izazove i mogućnosti za nove preduzetnike, menadžere i lidere. Da bi na duži period osigurao rast i maksimalno iskoristio potencijal, pojedinac mora da poseduje  fleksibilnost i hrabrost da promeni pravac kretanja u trenutku kada se promeni  stanje u okruženju.  To ujedno zahteva i svest o promenama u okruženju i  sposobnost da im se prilagodi. Ako pogledamo novi vek, videćemo jasne signale da se poslovni kontekst izmenio i da se nadalje menja. Kako će se poslovno liderstvo razvijati u novom milenijumu? Ako budemo razumeli put kojim su išli naši prethodnici, bolje ćemo savladati put pred nama i postići najviše moguće u vremenu u kojem živimo.

Product Description

Knjiga koja velike lidere stavlja u istorijski kontekst i predstavlja pozamašnu hroniku liderstva u biznisu i promena u Americi dvadesetog veka. Te pažljivo sačinjene i živopisno opisane storije predstavljaju moćan podsetnik šta pojedinci mogu da postignu ako pogode pravi cilj u pravom trenutku.
-Barbara Kelerman, autor knjige Bad Leadership, direktor istraživanja Centra za liderstvo  Univerziteta Harvard

Više nego što bi mogli da pretpostave, savremeni lideri  u biznisu imali bi šta da nauče od istorije. Nemojte da vas zaplaši  težina knjige.  Kad je uzmete u ruke, biće je i te kako vredno pročitati.
-Džejms Čampi, koautor bestselera Reingeneering the Corporation Potpredsednik Perot Systems

Koliko analitična i privlačna za čitanje, knjiga na maestralan način tretira imigrante i radnike, menadžere i preduzetnike, kao deo industrijskog i finansijskog liderstva koje je izgradilo Ameriku.
-Đejms MakGregor Berns, autor knjige Leadership profesor emeritus Političkih nauka na Williams koledžu

Pogled napred: Novi vek

Ako pogledamo na novi vek, videćemo jasne signale da se poslovni kontekst izmenio i da se dalje menja. Kako će se poslovno liderstvo razvijati u novom milenijumu? Šta nas je istorija naučila da možemo da očekujemo? Iako je previše rano da bi se u celosti obuhvatio ukupan kontekstualni predeo prve decenije dvadeset prvog veka, period od 2000. do 2005. omogućio je uvid u složenost, izazove i mogućnosti za nove preduzetnike, menadžere i lidere.
Mada se tokom 1990-tih makar na kratko učinilo da se biznis kretao ka novim, nedotaknutim područjima (u suštini, izvan istorije), klatno istorije se vratilo unazad da podvuče kontekstualni prostor.3 Kontekstualni faktori koji su tokom 1990-tih kompanije učinili toliko uspešnim, dramatično su izmenjeni. Stoga ne iznenađuje što i zaokret u kontekstualnom okviru zahteva nove vidove poslovnog liderstva. Slavu su zamenile kompetencija i rasuđivanje. Izvršenje je skinulo viziju sa trona. A skepticizam potrošača je prevazišao strah i prihvatanje proizvoda bez kriterijuma.
Poslovni skandali koji su uzdrmali korporativni svet na početku decenije primorali su mnoge političare i naučnike (i veoma mali broj praktičara) da zahtevaju strožiji nadzor i regulisanje poslovanja. Iako se Vlada uzdržavala od zauzdavanja mnogih kompanija, viši rukovodioci dospeli su pod znatno težu ličnu odgovornost, a kompanije su primorane da igraju važniju ulogu u regulisanju sopstvenog poslovanja. U temi broja časopisa Business Week, uvodničar Džon A. Birn (John A. Birn)je podvukao da je više od svega što se događalo 1990-tih, pohlepa nagrizla sistem jer nije bilo adekvatnih protiv-sila koje bi je kontrolisale. Umesto toga, pojavile su se računovodstvene firme koje su se savijale pod teretom lukrativnih konsultantskih provizija; spoljni pravnici koji su nastojali da održe svoje poslovanje na račun korporacija i direktori koji su, kao ovlašćeni zastupnici akcionara, pali na ispitu sprovođenja nadzora nad poslovima.
U post 1990-tim, kolektivna uprava u vidu bordova, kompenzacije za CEO-e, objavljivala je finansijske rezultate, a deoničkim opcijama prihoda se pridavala znatno veća pažnja u ocenama, procenama i usmerenju. Poslovne škole su takođe počele sa revizijom procene sopstvenih programa i uvodile nove kurseve o korporativnoj odgovornosti, etičkom odlučivanju, zakonodavstvu i radu borda. Uprkos najvećoj pažnji koja se od Depresije 1930-tih i “najvećih skandala” 1980-tih posvećivala radu izvršnih rukovodilaca, Vlada se do sada uzdržavala od teške, intervencionističke uloge u korporativnom svetu. Politika administracije predsednika Buša, naklonjena biznisu, generalno se suprotstavljala zahtevima za uvođenje većeg stepena regulacije i nadzora, ostavljajući poslovnoj zajednici da samostalno reguliše svoje poslove i rešava sopstvene probleme. Na tako širokom polju, izvršiocima je prepušten mali prostor da se uzdignu iznad situacije i u suštini ostanu čisti. U odsustvu bilo kakvog opipljivog i razumnog poteza koji bi pojedinac dobrovoljno povukao, istorija nas uči da sile regulacije uvek čekaju da rašire krila. One mogu da se obruše uraganskom snagom i dramatično prekroje mogućnosti koje se nalaze pred kompanijama. Sarban-Okslijevi propisi dobar su primer koliko zakon može da bude mučan.
Dok je američka Vlada bila mlaka prema biznisu u smislu intervencije, zemlja je na svetskoj sceni bila sve samo ne povučena. Globalna dešavanja, intenzivirana već 1990-tih, postala su još složenija. Napad na Sjedinjene Države, septembra 2001. američka invazija na Avganistan i Irak, nagomilavanje nuklearnog naoružanja u zemljama u razvoju, jačanje građanskih sukoba širom Bliskog istoka i Afrike, sve je to potenciralo ionako osetljiv i neizvestan položaj Sjedinjenih Država u svetu. Poslovni ljudi su se u pokušaju da izađu na globalnu scenu suočavali sa sve većom neizvesnošću i nestabilnošću. Onima koji uspeju da stvore osećaj bezbednosti u ovim nestabilnim vremenima, nudi se obilje poslovnih prilika. Iako je nemir zahvatio mnoge delove sveta, dugo očekivano otvaranje kineskog i indijskog tržišta moglo bi da obezbedi novu osnovu za razvoj i prosperitet biznisa. Mogućnost kapitalne dobiti na ovim brzo-rastućim ekonomijama mogla bi da ima širok potencijal.
Rastući značaj geopolitike u novom veku odgovara rapidnom tempu tehnoloških promena. Kompjuterska tehnologija, temelj za mnoge inovacije od 1980-tih, nesumnjivo će i dalje biti usavršavana, posebno u okviru unapređenja bežične komunikacije, integracije podataka i transfera grafike. Uprkos naglom padu investicija u tehnologiju posle smirivanja groznice Interneta, obnovljeno je interesovanje za proizvodnu tehnologiju – tehnologiju koja nije sama sebi cilj, već ima jasnu svrhu, usmerenje i konačni razlog. Informaciona tehnologija će u novom milenijumu najverovatnije biti u domenu menadžera i lidera koji će, ih zahvaljujući sposobnosti da ovladaju njenom snagom i da kapitalizuju latentne mogućnosti Interneta, učiniti različitim od njihovih prethodnika.
Naučni prodori u medicini, koji su se razvijali paralelno sa inovacijama u informacionoj tehnologiji, doživeće u novom milenijumu još bržu ekspanziju. Pošto je bebi-bum generacija ušla u svoje zlatne godine i suočava se sa perspektivom slabljenja zdravlja, na medicinu će biti stavljen još veći naglasak. Nove terapije lekovima i slobodna prodaja medikamenata da bi se zaustavio uticaj starenja na stil života, postali su opšta pojava. Čini se da je i biotehnologija, koja tek treba da ispuni neka od toliko najavljivanih obećanja, takođe na ivici novih prodora, a medicinska istraživanja koja koriste tehnologiju cepanja ćelija beru plodove u lečenju bolesti i stanja za koja se ranije verovalo da su hronična ili fatalna. Društvene kontroverze koje su pratile medicinska istraživanja su van svake sumnje ublažene. U stvari, novi vek je već rodio svedoke sadržajnih debata o korišćenju cepanja ćelija, zamrznutih embriona i kloniranja. Da bi uspele u sektoru zdravstva, kompanije će morati da usmeravaju i političke odluke.
Dani skandala pri kraju Klintonovog mandata otvorili su vrata “saosećajnom konzervatizmu”» Džordža V. Buša i odgovarajućem pokretu ka većem tradicionalizmu. U deceniji koja je počela nerešenom i podeljenom odlukom Vrhovnog suda Sjedinjenih Država u vezi sa najborbenijom predsedničkom trkom u istoriji, posle događaja 11. septembra 2001. zemlja se ujedinila kao zemlja Amerikanaca. Taj ujedinjeni front je trajao tokom napada na Avganistan i u nešto manjem stepenu u otvorenoj objavi “«rata terorizmu”», praćenoj kampanjom bojama određenih stepena upozorenja, koja je kulminirala napadom na Sadama Huseina u Iraku. Po mnogo čemu, Bušov konzervativan pristup ulozi predsednika, socijalnim pitanjima, i gobalnim posloviima, veoma mnogo podseća na 1980-te godine . Izazovi u vezi sa abortusom i izbornim okruzima ponovo su došli u žižu interesovanja javnosti. Nikada pre 1980-tih nije tako žestoko povučena linija između «Qispravnog i nesipravnog»f između “crnog i belog”» i između “dobra i zla”».
Od trenutka kada je nova Vlada na samom početku uvela fiskalnu politiku koja favorizuje bogate, razmimoilaženje društva je nastavilo da se produbljuje. A dok su kompanije pokušavale da se nose sa recesijom koja je usledila posle pucanja Internet balona i pustoši koja je usledila posle 9. septembra, radnici su takođe nastavili da se rvu sa svojim problemima. Avio kompanije, bolničke institucije i putničke agencije doživele su težak udarac a efekat toga proširio se kroz mnoge druge poslove i odgovarajuće izvore zaposlenja, posebno u sektoru robne proizvodnje. Niska stopa nezaposlenosti sa kojom se ekonomski uspon 1990-tih toliko dičio, sada je postao bleda uspomena. Praksa rada na više mesta i broj nedovoljno uposlenih samo su se uvećavali. Da bi opstale u uslovima pada privredne aktivnosti, kompanije su u novom veku osnažile strategiju prekomponovanja i deregulacije aktivnosti. Potraga za novim resursima, zbog čega je dislocirano na hiljade radnih mesta, postala je nova magična formula za kompanije koje su nastojale da ostanu ili postanu konkurentne na globalnoj sceni.
Iako je na početku novog veka prosperitet u Sjedinjenim Državama postao neizvesniji, zemlja je i dalje svetionik za imigrante koji tragaju za američkim snom. Ovo traganje je, međutim, unekoliko protivno klimi obazrivosti i kontrole posle 11. septembra. Imigracija koja je 1990-tih dostigla rekordan broj, u svetlu strožijeg invididualnog stava i strožih propisa ozbiljno je opala. I pored toga, izmenjena etnička i kulturološka sadržina “melting pota” postala je realnost koju izvršni rukovodioci kompanija, a posebno oni koji nameravaju da postignu uspeh na globalnom planu, ne mogu da ignorišu.
Preduzetnici, menadžeri i lideri novog milenijuma suočeni su sa potencijalom snažnije regulacije, većom globalnom neizvesnošću, znatno izmenjenom demografijom, konzervativnim društvenim običajima i probirljivim kupcima. Euforiju i delirijum 1990-tih zamenili su obazrivost, pragmatizam i konzervativizam. Iako nijedna decenija ne liči na drugu, istraživanje istorijskog konteksta može nam ponuditi ključ za to kako u sadašnjem okruženju postati uspešan. Ako budemo razumeli put kojim su išli naši prethodnici, bolje ćemo savladati put pred nama i postići najviše moguće u vremenu u kojem živimo.

Predgovor 7
Priznanja 11
Uvod 15

J E D A N
1900 – 1909.
Zemlja poslovnih mogućnosti 33

D V A
1910 – 1919.
Rušenje granica 69

T R I
1920 – 1929.
Od prosperiteta do očaja 105

Č E T I R I
1930 – 1939.
Opstanak kroz prilagođavanje i obnovu 143

P E T
1940 – 1949.
Standardizacijom do novih visina 183

 

Š E S T
1950 – 1959.
Hranjenje potrošačke mašine 223

S E D A M
1960 – 1969.
Poslovi ključaju 263

O S A M
1970 – 1979.
Upravljanje kroz fazu iscrpljenosti 301

D E V E T
1980 – 1989.
Obnova slave američkog biznisa 343

D E S E T
1990 – 1999.
Reinženjering, restrukturiranje i test realnosti 379

EPILOG 419
Metodologija 433
Beleške 437
O autorima 495

Liderstvo visokog ranga je zbir konteksta, ličnih karakteristika i adaptabilnog kapaciteta. Da bi na duži period osigurao rast i maksimalno iskoristio potencijal, pojedinac mora da poseduje  fleksibilnost i hrabrost da promeni pravac kretanja u trenutku kada se promeni  stanje u okruženju.  To ujedno zahteva i svest o promenama u okruženju i  sposobnost da im se prilagodi.
Ako pogledamo novi vek, videćemo jasne signale da se poslovni kontekst izmenio i da se nadalje menja. Kako će se poslovno liderstvo razvijati u novom milenijumu? Šta nas je istorija naučila da možemo da očekujemo? Iako je previše rano da bi se u celosti obuhvatio ukupan kontekstualni sadržaj prve decenije dvadeset prvog veka, period od 2000. do 2005, omogućio je uvid u složenost, izazove i mogućnosti za nove preduzetnike, menadžere i lidere.
Ako budemo razumeli put kojim su išli naši prethodnici, bolje ćemo savladati put pred nama i postići najviše moguće u vremenu u kojem živimo.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “NJIHOVO VREME”

Your email address will not be published. Required fields are marked *