This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

MOJ POGLED NA MENADŽMENT

//MOJ POGLED NA MENADŽMENT

MOJ POGLED NA MENADŽMENT

1.980,00 дин.

Out of stock

MOJ POGLED NA MENADŽMENT Autor: Piter Draker
Piter Draker dominira vec decenijama svojim lucidnim razmišljanjima o menadžmentu. On je izvanredan u kombinovanju zdravog razuma, istančanom prepoznavanju onoga što nije prolazna moda, proročkom predviđanju trendova i iznad svega načinu na koji neprestano povezuje funkcije menadžmenta sa razvojem ličnosti sa jedne i društva sa druge strane.

Out of stock

Category: Tag:

Product Description

Piter Draker je u svom životu više zaboravio nego što su neki ljudi ikad znali o rukovođenju i menadžmentu.
-Dr Ken Blanšar (Ken Blanchard)koautor knjige ”Menadžer za jedan minut”

 

Piter  Draker  je otac menadžmenta. Za mnoge od nas on je zvezda vodilja, generator novih ideja i filter za stare. Smatram da je kompliment kada te neko nazove ocem marketinga, pa bih ja dodao, ako sam ja otac onda je u tom slušaju  Piter Draker deda marketinga.
-Dr Filip Koltler (Philip Kotler) autor knjige “Marketing menadžment”

 

On je istinski renesansni duh menadžmenta.
-Dr Siven Kovi (Stephen R. Covey), autor knjige ”Sedam navika uspešnih ljudi”

 

Menadžment se bavi ljudskim bićima. Njegov zadatak je da osposobi ljude da zajednički rade, da svoje snage učine delotvornim, a svoje slabosti irelevantnim. To je organizacija, a to je razlog što je menadžment ključni, odlučujući faktor. U poslednje vreme skoro svi radimo za neku instituciju kojom se upravlja, veću ili manju, privrednu ili neprivrednu. Od menadžmenta zavise naša sredstva za život. I naša sposobnost da pružimo doprinos društvu takođe zavisi od menadžmenta organizacije za koju radimo kao i od naših kvalifikacija, posvećenosti i uloženog truda.
Pošto se menadžment bavi integrisanjem ljudi u zajednički poduhvat, sastavni je deo kulture. Ono šta menadžeri rade u Nemačkoj, u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Sjedinjenim Državama, u Japanu ili u Brazilu je potpuno isto. Način na koji to rade može biti posve drugačiji. Stoga je jedan od osnovnih izazova sa kojima se suočavaju menadžeri u zemljama u razvoju taj da se pronađu i identifikuju oni delovi sopstvene tradicije, istorije i kulture koji se mogu koristiti kao građa menadžmenta. Razlika između ekonomskog uspeha Japana i relativne zaostalosti Indije se velikim delom može objasniti činjenicom da su japanski menadžeri mogli da zasade uvezene koncepte menadžmenta na svoje kulturno tle i da učine da se oni prime.
Svako preduzeće zahteva odreženu dozu posvećenosti zajedničkim opštim ciljevima i podeljenim vrednostima. Bez takve posvećenosti nema govora o postojanju jednog preduzeća. Postoji samo masa. Preduzeće mora da ima jednostavne, jasne i jedinstvene konkretne ciljeve. Misija organizacije mora da bude dovoljno jasna i dovoljno velika da stvori zajedničku viziju. Opšti ciljevi koji je čine moraju biti jasnji, javni i neprestano iznova potvrđivani. Prvi zadatak menadžmenta je da podrobno razmotri, postavi i tumači te konkretne ciljeve, vrednosti i opšte ciljeve.
Ř Menadžment takođe mora da omogući da preduzeće i svaki od njegovih članova raste i razvija se sa promenom potreba i mogućnosti. Svako preduzeće je institucija koja uči i podučava. Obuka i razvoj moraju u njega biti ugrađeni i to na svim nivoima, i to neprestana obuka i neprestani razvoj.
Svako preduzeće sačinjavaju ljudi koji imaju različite kvalifikacije i različita znanja i koji rade mnoge različite poslove. Svi članovi treba da dobro razmotre cilj koji žele da ostvare i da se postaraju da njihovi saradnici budu upoznati sa tim ciljem i da ga u potpunosti razumeju. Svi moraju da razmotre šta duguju drugima i da se postaraju da to drugi razumeju. Svi moraju da razmotre šta je njima za uzvrat potrebno od drugih i da se postaraju da drugi znaju šta se od njih očekuje.
Ni veličina proizvodnje ni “krajnji rezultat” nisu sami po sebi adekvatna mera učinka menadžmenta i preduzeća. Pozicija na tržištu, inovacija, produktivnost, razvoj ljudi, kvalitet, finansijski rezultati su ključni faktori učinka jedne organizacije i njenog opstanka. Neprofitnim institucijama su takođe potrebne mere u određenom broju oblasti koje su svojstvene njihovoj misiji. Kao što su ljudskom biću potrebne različite mere da bi se procenilo njegovo zdravstveno stanje i radni učinak, tako su i organizaciji potrebne različite mere da bi se procenilo njeno zdravstveno stanje i radni učinak. Radni učinak treba da je sastavni deo preduzeća i njenog menadžementa. Mora da se meri, ili barem procenjuje, i neprestano mora da se unapređuje.

 

P R V I    D E O – MENADŽMENT 9
1. Menadžment kao društvena funkcija i humanistička nauka 11
2. Dimenzije menadžmenta 17
3. Svrha i ciljevi poslovanja 22
4. Društveni uticaji i društveni problemi 41
5. Nove paradigme menadžmenta 57
6. Informacije koje su danas potrebne rukovodiocima 80
7. Odabir ljudi – osnovna pravila 96
8. Upravljanje pomoću ciljeva i samo-kontrole 102
9. Preduzetnički poslovi 115
10. Novi poslovi preduzeća 123
11. Preduzetničke strategije 142
12. Neke pouke neprofitnih organizacija 171
D R U G I    D E O – DRUŠTVO 183
13. Vek društvene transformacije – pojava društva znanja 185
14. Preduzetničko društvo 204
15. Učestvovanje u životu zajednice kroz društveni sektor 212
16. Od analize do opažanja – novi pogled na svet 219
T R E Ć I    D E O – POJEDINAC 227
17. Usredsređivanje na davanje doprinosa 229
18. Delotvornost mora da se uči 238
19. Treba poznavati sopstvene kvalitete i sopstvene vrednosti 252
20. Umeće raspolaganja vremenom 259
21. Funkcionisanje komunikacija 272
22. Efektivne odluke 277
23. Rukovođenje kao posao 293
24. Principi inovacije 297
25. Druga polovina vašeg života 303
26. Obrazovana ličnost 309
POGOVOR 317
O AUTORU 319
Knjige Pitera Drakera 320

 

Ovo delo predstavlja izbor iz šezdesetogodišnjeg rada i pisanja o menadžmentu. Počinje mojom knjigom The Future of Industrial Man (1942) i završava (barem za sada) knjigom koja je objavljena 1999. godine Management Challenges for the 21st Century.
Delo Moj pogled na menadžment ima dve svrhe. Prvo, nadam se da nudi koherentni i prilično obuhvatan Uvod u menadžment. Drugo, ovo delo daje Pregled mojih radova o menadžmentu, pa time i daje odgovor na pitanje koje moju izdavači, a i ja sam neprestano postavljamo -” Koje Drakerovo delo da čitam prvo?”” Koje od njegovih dela daje osnovu?”
Atsuko Ueda, moj dugogodišnji prijatelj iz Japana, je prvi došao na ideju da se piše jedno ovakvo delo. On sam je jedan od vodećih mislioca japanskog menadžmenta. Pošto se pribliožio sedmoj deceniji života, nedavno je poduzeo novi poduhvat, postao je osnivač i generalni direktor novog tehničkog univerziteta u Tokiju. Ali već trideset godina je gospodine Ueda moj japanski prevodilac i izdavač. On je u stvari preveo mnoge moje knjige i nekoliko puta, kako su se pojavljivala japanska izdanja. Pa se može reći da je u potpunosti upoznat sa mojim radom, slobodno mogu reći da on ga poznaje i bolje od mene. Zbog toga ga sve više pozivaju da vodi konferencije i seminare o mom radu u Japanu, pa ga sve više pitaju, pogotovu mlađe generacije i studenata i rukovodioca koji su na početku svoje karijere – koje Drakerovo delo da čitam prvo?
Ovo je navelo gospodina Ueda da ponovo pročitaj moj opus, da iz njega odabere najrelavantnija poglavlja i da ih spoji tako da se čini da su i napisana kao jedan kohezivan tekst. Tako su u Japanu, leta i jeseni 2000. godine, štampana tri toma osnova Drakerove misli u pedeset i sedam poglavlja (jedan tom je posvećen menadžmentu organizacije, jedan pojedincu unutar društva organizacija i jedno društvu uopšte), koja su doživela ogroman uspeh. Takođe su štampana i u Tajvanu, Kini i Koreji, kao i u Argentini, Meksiku i Brazilu.
Na osnovu teksta gospodina Uede sačinejna su izdanja objavljena u Sjedinjenim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu. Ali ova izdanja ne samo da su upola kraća od originalne japanske verzije, dvadeset i šest poglavlja nasuprot pedeset i sedam poglavlja u tri toma, već je u ovim tomovima pažnja usmerena na nešto drugo. Kas Kenfild mlađi (Cass Canfield Jr.) iz izdavačke kuće Harper Kolins u Sjedinjenim Državama, takođe moj dugogodišnji prijatelj i izdavač za SAD već preko trideset godina, je takođe došao do zaključka pre nekoliko godina, da postoji potreba da se objavi uvod ili pregled mog šezdesetogodišnjeg pisanja o menadžmentu. Ali je dobro i shvatio da čitalačka publika u Sjedinjenim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu (a verovatno i u celoj zapadnoj hemisferi) jednog takvog dela je istovremeno i šira i uža od publike u Japanu. Bila bi šira, pošto je na Zapadu sve veći broj ljudi koji, iako sami nisu rukovodioci, su menadžment videli kao oblast od javnog interesa. Postoji i sve veći broj studenata na koledžima i univerzitetima koji, možda i nisu studenti menadžment, smatraju da je menadžment deo opšteg obrazovanja. Na kraju treba spomenuti da postoji sve veći broj menadžera i stručnjaka koji hrle na programe usavršavanja kako na univerzitetima tako i u svojim matičnim organizacijama. Međutim, fokus bi bio i uži pošto ovoj dodatnoj čitalačkoj publici treba ne toliko uvod i pregled Drakerovog dela koliko koncizan, sveobuhvatan i jasno usredsređen Uvod u menadžment i sam menadžment. Kas Kenfild mlađi (uz moju potpuni podrušku i oduševljenje) je izvršio odabir i uredio tekstove japanskog trotomnog izdanja u sveobuhvatan, kohezivan i potpun uvod u menadžment, upravljanje preduzećem i značaju pojedinca, bilo da se radi o rukovodiocu ili stručnjaku, u jednom preduzeću ili u celom društvu.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MOJ POGLED NA MENADŽMENT”

Your email address will not be published. Required fields are marked *