This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

FINANSIJSKA INTELIGENCIJA

//FINANSIJSKA INTELIGENCIJA

FINANSIJSKA INTELIGENCIJA

2.090,00 дин.

FINANSIJSKA INTELIGENCIJA Autor: K.Berman/Dž.Najt
Naša filozofija je da svi u kompaniji rade bolje kad razumeju kako se meri finansijski uspeh i kako oni mogu da utiču na učinak kompanije. To razumevanje mi nazivamo finansijska inteligencija. Veća finansijska inteligencija pomaže ljudima da se više angažuju i budu posvećeniji poslu…
Za većinu poslovnih ljudi, uključujući i nas, finansijska inteligencija nije ništa više od skupa veština koje mogu i moraju da se nauče.
Ova knjiga će, nadamo se, pomoći u razvoju vaše finansijske inteligencije. Nadamo se i da će vam  omogućiti da postignete veći uspeh, kako lični, tako i profesionalni. Ali pre svega, mislimo, da ćete nakon čitanja knjige biti znatno motivisaniji, više zainteresovani i dodatno zaintrigirani da razumete jedan potpuno novi aspekt poslovanja.
Category: Tag:

Product Description

„Finansijska inteligencija je apsolutno izvanredna! Ovu knjigu pre svega preporučujem izvršiocima, profesorima, studentima, ali i preduzetnicima koji su već uspešni, ali ipak nepoverljivi kada se radi o „brojkama“. Njen sadržaj je nešto najbolje što sam ikada pročitao na ovu temu, dok je tekst kako jasan, tako i neobično zanimljiv. Pravo je zadovoljstvo čitati je (i ponovo iščitavati).“
-George M. Gendron, bivši glavni urednik, Inc. Magazine

Ova knjiga svima olakšava da shvate kako funkcionišu finansijski izveštaji. Nju moraju da pročitaju menadžeri koji nisu iz sveta finansija, a žele da postavljaju pametna pitanja o tome kako da poboljšaju finansijski učinak svojih kompanija.
-Stefan C. Linn, viši potpredsednik, Marketing, McKesson Pharmaceutical

Konačno, jedno lako razumljivo objašnjenje finansijskih izveštaja, koje niti je  preobimno, niti previše jednostavno. Najbolje od svega je što pruža veoma praktične načine za korišćenje finansijskih izveštaja da bi se stvorile bolje kompanije.
-Corey Rosen, izvršni direktor, National Center for Employee Ownership

Finansijska inteligencija nas podseća da su finansije sve drugo samo ne poštene, i da su one umetnost, koliko i nauka. Knjiga omogućava rukovodiocima odličan uvid u pretpostavke, procene i predrasude u brojkama.
-Michael Stegmund, izvršni potpredsednik, MacDermid,Inc.

Na kraju, knjiga koja demistifikuje finansijske pojmove. Ova saradnja je prava mešavina za stapanje finansija s često subjektivnom umešnošću uticanja na poslednji red.
-Shellie Crandall, viši potpredsednik, Operativna služba, Brink’s Incorporated

Ne možete uvek verovati brojevima

Ako ste redovno čitali novine, naučili ste tokom poslednjih godina dosta toga o svim fantastičnim načinima koje ljudi pronalaze za štimovanje svojih poslovnih knjiga. Evidentiraju fantomske prodaje. Prikrivaju troškove. Neke od tehnika su prijatno jednostavne, kao u slučaju softverske kompanije koja je pre nekoliko godina povećala prihode tako što je svojim kupcima isporučila prazne kartonske kutije pred sam kraj kvartala. (Kupci su, naravno, kutije poslali nazad – ali ne pre sledećeg kvartala.) Druge tehnike su složene do te mere, da ih je gotovo nemoguće shvatiti. (Računovođama i tužiocima su bile potrebne godine da otkriju sve Enronove sumnjive transakcije.) Sve dok je lažljivaca i lopova na ovom svetu, neki od njih će nesumnjivo naći način za prevaru i proneveru.
Ali, možda ste primetili još nešto u vezi s tajanstvenim svetom finansija – da, naime, veliki broj kompanija pronađe potpuno legalne načine da svoje knjige prikaže boljim nego što bi trebalo. Recimo da ovi legalni alati nisu ni približno moćni kao prava prevara: oni ne mogu da učine da bankrotirana kompanija izgleda kao profitabilna, barem ne zadugo. Ali je neverovatno šta ipak mogu. Na primer, mala tehnika, koja se zove jednokratna obaveza omogućava kompaniji da uzme čitavu gomilu loših vesti i strpa je u finansijske rezultate jednog kvartala, tako da budući kvartali izgledaju bolje. Kao alternativa, izvesno premeštanje troškova iz jedne kategorije u drugu može ulepšati sliku o kvartalnoj zaradi kompanije i povećati njenu cenu na berzi. Dok smo pisali ovu knjigu, Vol Strit Džornal (Wall Street Journal) je na naslovnoj strani objavio priču o tome kako kompanije naduvavaju svoje konta

Prvi deo: Umeće u finansijama i zašto je ono važno
1.  Ne možete uvek verovati brojevima
2.  Gde se pojavljuju pretpostavke, procene i predubeđenja
3.   Zašto povećati svoju finansijsku inteligenciju
Prvi deo: Kutija za alat
Drugi deo: Mnogobrojne karakteristike bilansa uspeha
4.   Dobit je procena
5.    Dešifrovanje bilansa uspeha
6.    Prihod
7.    Cene i troškovi
8.    Više oblika dobiti
Drugi deo: Kutija za alat
Treći deo: Bilans stanja otkriva mnogo toga
9.   Razumevanje osnova bilansa stanja
10. Aktiva
11. Na drugoj strani
12. Zašto je bilans stanja uravnotežen
13. Bilans uspeha utiče na bilans stanja
Treći deo: Kutija za alat
Četvrti deo: Gotovina je kralj
14.  Gotovina je provera stvarnosti
15.  Dobit ≠Gotovina /a vama treba i jedno i drugo/
16.  Jezik novčanog toka
17.  Kako se gotovina dovodi u vezu sa svim ostalim
18.  Zašto je gotovina važna
Četvrti deo: Kutija za alat
19.  Moć koeficijenata
20.  Koeficijenti rentabilnosti-Što je veći bolji je/uglavnom/
21.  Koeficijenti zaduženosti-Saldiranje
22.  Koeficijenti likvidnosti-Možemo li da platimo svoje račune?
23.  Koeficijenti efikasnosti-Izvući najviše iz postojeće imovine
Peti deo: Kutija za alat
Šesti deo: Kako da izračunate /i stvarno razumete/ prinos od investicija
24.    Blokovi za zidanje prinosa od investicija
25.    Izračunavanje ROI-Suština
Šesti deo: Kutija za alat
Sedmi deo: Primenjena finansijska inteligencija-Upravljanje obrtnim kapitalom
26.    Magija upravljanja bilansom stanja
27.    Poluge vašeg bilansa stanja
28.    Kako preobratiti gotovinu
Sedmi deo: Kutija za alat
Osmi deo: Stvaranje finansijski inteligentnog odeljenja/i organizacije/
29.    Finansijska pismenost i korporativni učinak
30.    Strategije finansijske pismenosti
31.    Finansijska transparentnost: naš konačni cilj
Osmi deo: Kutija za alat
Prilog: Primeri finansijskih izveštaja
Priznanja
Index pojmova
O autorima

OPTIMALNA STRATEGIJA FINANSIJSKE PISMENOSTI

Iz brojne literature o poslovnim finansijama zapadne menadžment literature izdvaja se knjiga Karen Berman i Džoa Najta FINANSIJSKA INTELIGENCIJA s podnaslovom Znati šta brojevi zaista znače,  pre svega, svojom razumljivošču i jasnoćom u razmatranjima „tvrdih“ finansijskih pitanja, kao i produbljivanjem objašnjenja njihovih temeljnih pojmova, stvarajući time okvir za istinsko razumevanje finansija.
U osnovi, ova knjiga posvećena finansijama firme, upućuje na mikro projekciju finansija – a  samim tim obuhvata i ključno pitanje razvoja preduzetništva. Uz to, u njoj se prepoznaje jedna fina „distanca“ u odnosu na zaglušujuće tonove savremene globalizacije, pa je „vraćanje kući“ i u tom smislu dosledno i potpuno.
Knjigu posebno determiniše jasna povezanost ključnih ideja, kao i stara dobra teza: celina je uvek vrednija od običnog zbira delova.
Napisana u koncepciji sinteze modernog pristupa i načela neoklasične škole poslovnih finansija, ova knjiga je i zato vrlo praktična, instruktivna i živa.

Šta je to finansijska inteligencija?

Bermanova i Najt će napisati: to „nije urođena sposobnost koju imate ili nemate“, već „skup veština koje se mogu i moraju naučiti“. Dakle, da bi mogli uspešno da vode svoje poslove, odnosno, da bi razumeli ono o čemu finansijski svet govori, menadžeri i drugi zaposleni u privrednom društvu, moraju imati određeni kapacitet finansijske inteligencije. A to znači, da moraju da se osposobe da čitaju bilans stanja, bilans uspeha i izveštaje o gotovinskim – novčanim tokovima iz poslovanja, i da doslovno razumeju njihove međusobne uticaje i odnose.
Idući tim tragom, autori naglašavaju i da je cilj ove knjige da poveća „finansijsku pismenost“, a samim tim i kapacitet finansijske inteligencije, a ne da obuči one koji bi da postanu računovođe. Jer, finansijska pismenost, kako je Bermanova i Najt definišu, podrazumeva da se razume šta računovodstveni iskazi i brojevi znače, šta su osnove finansijskog merenja, kako se kvantifikuje ono što ne može uvek biti kvantifikovano, kako se koriste informacije iz finansijskih izveštaja za „dublju analizu brojki“ i donošenje dobrih odluka… Zato je knjiga zapravo namenjena širokim poslovnim krugovima onih koji su u situaciji da analiziraju, predlažu, iniciraju ili donose poslovne i upravljačke odluke i koji, da bi to mogli da čine, jednostavno moraju da razumeju šta se iz finansijske perspektive događa u njihovim privrednim društvima i korporacijama.
Finansije su „jezik poslovanja“, pišu autori. A taj, pravi „preduzetnički jezik“ mora dobro da se nauči da bi se uspešno upravljalo firmom.
Pri tom, autori posebno upozoravaju na dva bitna razgraničenja: prvo, brojevi ne mogu a da ne govore „celu priču“, to jest, razumevanje finansijskih rezultata poslovanja mora uvek biti „u okviru celine“; i drugo, finansijska inteligencija se ne stiče i ne razvija samo učenjem iz knjiga, već se, kao i većina disciplina i veština mora i vežbati i primenjivati.
A pošto je umeće u finansijama pored ostalog i „umetnost korišćenja ograničenih podataka“, još jedno važno pravilo glasi: „Ne možete uvek verovati brojkama“. Morate imati na umu mogućnost krivotvorenja poslovnih knjiga, ali i niz drugih pretpostavki, „smislenih“ procena, pa i predrasuda i subjektivnosti koje brojke sadrže. U stvari, razumevanje svega toga zajedno je potrebno za dobro čitanje finansijskih izveštaja, kao i za stvaranje dobrih podloga u procedurama i metodama za procenu vrednosti kompanija.
Dakle, ako hoćete da povećate svoje umeće u finansijama, iz ove knjige možete naučiti: ne samo finansijske izveštaje, već da koristite informacije koje oni sadrže, kako da računate prinos na ulaganje, kako da upravljate likvidnošću i obrtnim sredstvima, kako da izračunate racio – odnose, koeficijente… A korist od te vrste pismenosti i od poznavanja tog (finansijskog) „jezika“ upravo je u tome što ste onda u mogućnosti da kritički procenjujete celokupno poslovanje.
Knjiga je koncipirana tako da u osnovi pokriva sva relevantna polja finansija privrednih društava i korporacija. Tako su u ključnim blokovima, razumljivo i lucidno predstavljene sve glavne projekcije i prioriteti jačanja finansijske inteligencije. Pre svega, tu su brižljivo selektirani elementi za pristup i razumevanje bilansa uspeha, bilansa stanja, gotovinskih tokova, koeficijenata i pokazatelja poslovanja, prinosa na investicije, upravljanja obrtnim sredstvima i kapitalom.
Posebno su zanimljiva razmatranja o bilansu uspeha, odnosno, o njegovoj svrsishodnosti i njegovim potencijalima. Razumeti pitanja kao što su: da li su ulaganja kompanije profitabilna, kako objektivizirati prodaju i troškove, kako proceniti dobit kao pokazatelj zdravlja privrednog društva… Ili, kako prepoznati manipulacije sa priznavanjem ili raspoređivanjem prihoda i troškova, da li cene i troškove analizirati „bez čvrstih pravila“, odnosno, koliki je rizik i „moć  amortizacije“?
Upravo u tim pitanjima i odgovorima na njih, u osnovi i jeste smisao i svrha bilansa uspeha.
    Razumevanje bilansa stanja je utemeljeno u nekoliko zanimljivo obrazloženih stavova. Znamo da je bilans stanja izveštaj o onome šta privredno društvo poseduje i šta duguje u određenom vremenskom trenutku, i da je akcijski kapital  razlika između te dve vrednosti. Čitanje bilansa stanja, međutim, kako autori dokazuju, zahteva više relevantnih aspekata kao što su: aktuelizacija datuma snimanja situacije, zatim analiza korišćenih procena i pretpostavki na strani aktive, odnosno identifikacija kapitala koji su obezbedili investitotri (akcionari), ali i dobiti koju je kompanija ostvarila i zaradila „za sebe“ tokom vremena, na strani pasive.
Razumljiv i interesantan je i pristup Bermanove i Najta razlozima za ravnotežu u bilansu stanja. Naime, u kontekstu pitanja: šta se događa bilansu stanja kroz vreme, a polazeći od teze da svaka transakcija utiče na obe strane bilansa, autori definišu pravi smisao „kamena temeljca finansijske inteligencije“. A on principijelno glasi: ako aktiva nije jednaka pasivi i akcijskom kapitalu, nema ni bilansa stanja.
Moguće je da se mnogi menadžeri neće složiti s autorima da je „gotovina kralj“ među finansijskim agregatima, odnosno, sa stavom da je „teško varati s gotovinom“. Međutim, za glavno ishodište ideje koju provociraju pitanja kao što su: „dobit bez gotovine“ i „gotovina bez dobiti“, i koje se u osnovi svodi na „lekciju da su kompanijama potrebni i dobit i gotovina“, teško da bi moglo biti bilo kakvog prigovora.
Moć koeficijenata je, pak, u tome da mogu efikasno i racionalno da vam kažu „šta brojevi stvarno govore“. Oni, zapravo, nude prečice do razumevanja stvarnog značenja veličina i odnosa među računovodstvenim iskazima. U racio odnosima kao što su: profitabilnost, leveridž, likvidnost i efikasnost, praktično je sadržano sve ono što menadžeri, poverioci i „mudri investitori“ obično koriste da bi analizirali poslovanje i učinak kompanije.
Realno, u ovom prostoru egzistira i osnovni princip finansija poznat kao vremenska vrednost novca. Taj princip kaže da je dinar u vašoj ruci danas, vredniji od dinara koji očekujete da naplatite sutra. Ta ideja objektivno pruža prave potencijale za objašnjenje i razumevanje sadašnje i buduće vrednosti ulaganja i prinosa, odnosno, cene kapitala uopšte.
Bolje upravljanje obrtnim kapitalom snažno deluje na profitabilnost i gotovinsku poziciju privrednih društava i korporacija. U tome je posebno relevantna struktura i veličina komponenti obrtnog kapitala, počev od gotovine, preko zaliha sirovina i gotovih proizvoda, do potraživanja od kupaca. Ali, ne samo to. Od specifičnog značaja i vrednosti je, dokazuju autori, i način upravljanja svakim od ovih oblika obrtnog kapitala.
Optimalna strategija finansijske pismenosti je, dakle, motivisana ciljevima finansijske transparentnosti i boljeg korporativnog učinka. Taj pristup, međutim, podrazumeva da optimalna strategija jačanja finansijske inteligencije ima još jednu vitalnu projekciju: organizovanje i stvaranje inteligentnih odeljenja. Upravo ovi organizacioni oblici su neposredno u funkciji povećanja finansijske inteligencije. Ali, ne samo toga, već i poboljšanja perspektiva za razvoj preduzetništva uopšte, pa i mnogih pojedinačnih menadžerskih karijera.

Šta nam ova knjiga donosi? Na prvi pogled mnogim „izuzetno zauzetim“ ljudima knjiga o finansijama privrednih društava može izgledati suvišna. Osim toga, ima mnogo ljudi koji inače smatraju da o finansijama znaju sve što je potrebno!? Pa ipak, kad završimo čitanje „Finansijske inteligencije“ ostaje snažno uverenje o vrednostima lekcija koje se iz nje mogu naučiti. Uz to, postaje jasno da su gorka (i sveža) iskustva s krivotvorenjem poslovnih knjiga i mnoštvom bankrotstava i stečaja u osnovi potvrda da sa znanjima i veštinama čitanja finansijskih izveštaja nešto nije bilo u redu.
Svakog dana u poslovanju privrednog društva, obično iskrsne po neko novo pitanje. I gotovo uvek, na ovaj ili onaj način, to pitanje je provocirano finansijskim dešavanjima. Knjiga koja je pred vama je posvećena upravo toj vrsti pitanja i potrebama i naporima da se zaposleni osposobe za kritičke razgovore o njima, a to znači i o finansijama kao jednoj od ključnih poluga privrednog života. Zato ova knjiga pripada onima koji ne zaziru od toga da uče i saznaju nove stvari, koji žele da nauče da postavljaju prava pitanja i da razumeju odgovore na njih i koji ne odustaju lako. Takođe i onima koji žele da preuzmu odgovornost upravljanja i donošenja poslovnih odluka i onima koji, kao i stari vuk McCormack, znaju da nas tome ne uče ni na Harvardu, ni u bilo kojoj drugoj poslovnoj školi!
Uz sve to „Finansijska inteligencija“ donosi i određenu dozu uzbuđenja, koliko svežim novim idejama u pristupu pitanjima finansija, toliko i otvorenim novim mogućnostima njihovog objašnjenja. Time ona pruža jednu potpunu i konzistentnu paradigmu za razumevanje kako stvarnog stanja, tako i ponašanja, odnosno, poslovnog i finansijskog organizovanja i delovanja privrednih društava.
Na globalnom planu finansijskih događanja, pred nama, pred privrednim društvima zemalja u razvoju i zemalja u tranziciji, izvesne su krize kredita i pozajmljivanja za razvoj. A realno i prisustvo „niskih udaraca“ agresivnih koktela lukavog „papirnatog“ međunarodnog novca.
U tim uslovima, dobro upravljanje finansijama firme, neće biti lako. Tim pre, što će voljne i nevoljne akvizicije, prodaje, prijateljska i neprijateljska preuzimanja, integracije, kao i problemi mukotrpne gradnje demokratskih političkih i uopšte društvenih struktura, snažno uticati na pozicioniranje privrednih društava i korporacija.
Ipak, sve može biti lakše uz povećani stepen pojedinačne i opšte finansijske pismenosti i inteligencije. I pod uslovom, da sa znanjima ne budete među onima koji kasno dođu.
Najzad, treba reći i da ova knjiga daje ubedljiv intelektualni okvir za jačanje korporativne kulture kroz dobro upravljanje finansijama. S njom se zaista može poboljšati i ojačati finansijska i ukupna preduzetnička inteligencija, ali i stepen lične discipline i hrabrosti, toliko potrebne u modernom nemirnom i kontroverznom finansijskom svetu.

Prof.dr Vuk Ognjanović

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FINANSIJSKA INTELIGENCIJA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *