This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

DESET SMRTNIH GREHOVA U MARKETINGU

//DESET SMRTNIH GREHOVA U MARKETINGU

DESET SMRTNIH GREHOVA U MARKETINGU

850,00 дин.

DESET SMRTNIH GREHOVA U MARKETINGU Autor: Filip Kotler
Priručnik za svakog ko se svakodnevno suočava sa izazovom odgovornosti za delotvoran marketing. Ogromnim iskustvom i briljantnim opažanjima, veliki autoritet Filipa Kotlera nam nepogrešivo pokazuje znake problema u upravljanju marketingom i daje nam visprene smernice za korekciju..
Category:

Product Description

Ovo nije samo osuda savremene marketinške prakse nego i izvrstan pregled uloga i funkcija marketinga u modernim korporacijama. Potrudite se da je pročitate.
-Al Ries, koautor knjige “The Origine of Brands”

Ova knjiga bi trebalo da se zove jedanaest smrtnih grehova. Jedanaesti bi bio za sve one direktore koji nisu pročitali i dejstvovali po uputstvima koje Filip Kotler daje u ovoj knjizi.
-Roger Blackwell, profesor marketinga na The Fisher College of Business

 

POBOLJŠAJTE ODNOSE IZMEĐU MARKETINGA I OSTALIH SEKTORA

Još jedna inicijativa da se izgradi jači sektor marketinga je da se poboljšaju odnosi marketinga sa svim ostalim sektorima. Ispitaćemo odnose koji su navedeni u daljem tekstu.
Odnosi sektora marketinga sa ostalim sektorima

• Marketing i prodaja
• Marketing, razvoj i istraživanje i projektovanje
• Marketing i proizvodnja
• Marketing i nabavka
• Marketing i računovodstvo
• Marketing i finansije
• Marketing i logistika

Marketing i prodaja
Možda će vas iznenaditi izjava da marketing mora da popravi svoje odnose sa sektorom prodaje. U većini kompanija, na čelu ova dva sektora nalaze se različiti potpredsednici. Marketing se obično bavi planiranjem proizvoda, planiranjem tržišta, formiranjem cena, prikupljanje informacija i komunikacijama. Prodaja se bavi pronalaženjem i razvijanjem kupaca i prikupljanjem porudžbina. Mogu se pojaviti različiti sukobi. Potpredsednik za prodaju može da traži od marketinga da snizi cene ili da zahteva veći udeo u budžetu da bi zaposlio više prodavaca ili da im se povećaju plate. Potpredsednik za marketing može  lakše da troši novac na jačanje komunikacija da bi se stvorio identitet robne marke i “privukla” potražnja i može pravdati više cene kao način da se opravdaju troškovi komunikacije.
Ključno pitanje je da li se dva potpredsednika međusobno poštuju i trude da objektivno (ne politički) odrede najbolju podelu resursa na marketing i prodaju. Naglašava se potreba da se stvori ukupna odgovornost za marketinške i prodajne izdatke, kako bi se problemi mogli rešiti pomoću čvršćih dokaza o efikasnosti.
Druge mere će, takođe, popraviti odnos između zaposlenih u marketingu i prodaji. Kao prvo, proces marketinškog planiranja mora da uključi više ljudi iz prodaje koji su u samom procesu tako da oni mogu da kažu šta imaju i prihvate plan. Kao drugo, odnos se može popraviti ako ljudi iz marketinga budu redovno izlazili iz svojih kancelarija i putovali sa ljudima iz prodaje da bi upoznali kupce i bolje razumeli i njih i ljude iz prodaje. Marketeri će donositi bolje odluke ako prodavce smatraju svojim neposrednim kupcima koje je, takođe, neophodno zadovoljiti.

Marketing, razvoj i istraživanje i projektovanje
Jedini problem koji marekting ima sa razvojem i istraživanjem nastaje kada ga dovoljno rano ne uključi u planiranje novih proizvoda. Tokom osmišljavanja novih proizvoda naučnici i inženjeri imaju brojne pretpostavke o kupcima i situaciji na tržištu i to bez dovoljnog istraživanja. Može se dogoditi da redizajniraju proizvod i time prouzrokuju prevelik rast cena ili opisuju proizvod previše tehničkim rečnikom koji naglašava svojstva, a ne prednosti. Sve se to može poboljšati ako marketeri budu tešnje sarađivali sa razvojem i istraživanjem i inženjerima da bi na osnovu čvrstih podataka došli do smernica kupaca.

Marketing i proizvodnja
Marketing se često upliće u neometani rad proizvodnje. Marketing će možda isplanirati posebnu promociju koja zahteva od proizvodnje da ubrza dinamiku posla u proizvodnji, što može da znači prekovremeni rad uz veće troškove. Ili, marketing može da traži manje serije proizvoda za specijalna tržišta i time da od proizvodnje zahteva da ponovno podešavanje instrumenta i boja.
Šta treba da preovlada? Pitanje je procene povećanog  prihoda od ovih zahteva u odnosu na povećane troškove. Ako zahtevi marketinga dovode do većeg profita onda njihovo gledište treba da preovlada. Kada je to manje izvesno ponekad je bolje da marketing ne iznosi zahteve proizvodnji dok zaista ne bude u mogućnosti da ostvari veliku pobedu.

Marketing i nabavka
Marketing je izgradio robne marke koje nose određena obećanja u pogledu kvaliteta. Nabavka treba da zadovolji očekivani standard kvaliteta. Pa ipak, pred nabavkom je izazov da smanji troškove. Ako nabavka odabere slabije ili sporije dobavljače, obećanja marketinga prema kupcima se neće ispuniti. Potrebno je da marketing razvija dobre odnose sa zaposlenima u nabavci da bi obezbedio ispunjavanje njihovi zahteva u pogledu kvaliteta.

Marketing i računovodstvo
Marketing treba da brine o nekoliko stvari kada se radi o računovodstvu. Zaposleni u računovodstvu su odgovorni za slanje faktura i naplatu. Ako kupci zovu i žale se da su fakture netačne ili nerazumljive, da li će zaposleni u računovodstvu brzo reagovati? Ako klijenti kasne sa plaćanjem, da li će se zaposleni u računovodstvu pobrinuti da problem pažljivo reše ili će ih maltretirati? Da li zaposleni u računovodstvu izrađuju korisne studije profitabilnosti po geografskim oblastima, proizvodima, tržišnim segmentima, kupcima i kanalima?

Marketing i finansije
Veliki problem koji postoji između marketinga i finansija se odnosi na odgovornost marketinga za finansijski efekat njihovih izdataka. Ako marketing nema čvrst razlog da traži sredstva koja će proizvesti merljiv profit, manje je verovatno da će finansije biti spremne da dodele ova sredstva. Finansije su veoma oprezne kada se radi o prhvatanju novih kupaca čija pouzdanost je pod znakom pitanja. Prodavci misle da su ljudi koji se bave kreditima u okviru finansija previše konzervativni i da podrivaju njihove provizije tako što odbijaju nove poslove.

Marketing i logistika
Da bi došli do porudžbina prodavci obično daju obećanja u vezi sa rokovima isporuke. Kašnjenje isporuke može da otuđi kupca. Ponekad je krivica u nabaci ili proizvodnji. Ili se nalazi u službi zaliha ili otpremi. Marketeri su zainteresovani za pouzdanost rada ljudi koji su uključeni u logistiku

1. Kompanija nije dovoljno usredsređena na tržište i pokrenuta kupcima.
2. Kompanija u potpunosti ne shvata svoju ciljnu grupu.
3. Potrebno je da kompanija bolje definiše svoje konkurente i prati njihov rad.
4. Kompanija ne upravlja dobro odnosima sa svih zainteresovanim stranama.
5. Kompanija nije dobra u iznalaženju novih prilika.
6. Marketinški planovi i proces planiranja kompanije nisu adekvatni.
7. Potrebno je pooštriti politike proizvoda i usluga kompanije.
8. Slabi su napori koje kompanija ulaže u izgradnju identiteta marke i komunikaciju.
9. Kompanija nije dovoljno dobro organizovana da sprovodi marketing.
10. Preduzeće nedovoljno primenjuje dostignuća savremene tehnologije

Trenutna pozicija marketinga

Marketing je u lošem stanju. Ne marketinška teorija, već marketinška praksa. Svakom novom proizvodu ili usluzi treba podrška marketinškog plana koji donosi znatnu dobit koja pokriva odgovarajuće ulaganje, i vremena i novca. Pa zašto onda 75 procenata novih proizvoda, usluga i preduzeća ne doživi uspeh?  Ove stope promašaja se javljaju uprkos celokupnom radu koji je uložen u razvoj i testiranje ideje, analizu poslovanja, razvoj i testiranje proizvoda, testiranje tržišta i komercijalno lansiranje proizvoda.
Marketing treba da daje energiju poslovnoj strategiji. Posao marketera je da istražuje nove prilike za kompaniju i pažljivo primeni segmentaciju, određivanje cilja i pozicioniranje (STP ) kako bi se novo preduzeće usmerilo u dobrom pravcu. Potom bi marketeri trebalo da prošire 4P  – proizvod, cenu, distribuciju i promociju – i postaraju se da su oni konzistentni jedni s drugim i sa strategijom STP. Zatim bi merketeri trebalo da primene plan i prate rezultate. Kada rezultati odstupaju od plana, marketeri treba da odluče da li je greška u lošoj primeni, nedoslednom marketinškom miksu, pogrešno usmerenoj segmentaciji, određivanju cilja i pozicioniranju ili, na kraju krajeva, nekompetentnom ispitivanju tržišta.
Trenutno, prevelik broj sektora za marketing ne vodi ceo ovaj proces. Vodi ga grupa marketera, stratega, ljudi iz finansija i stručnih poslova. Na neki način se pojavi novi proizvod ili usluga na tržištu i marketing se svodi na svoju pravu misiju, onako kako je shvataju ostali u kompaniji, naime na prodaju i promociju. Najveći deo marketinga se svodi na jednu P funkciju – promociju – on više ne uključuju 4P. Pošto kompanija na kraju pravi proizvoda koji se dobro ne prodaje, zadatak marketinga je, uglavnom, da ulaže velike napore da bi se ostvarila prodaja i oglašavanjem popravilo stanje.
U nastavku dajemo primer marketinga sa jednim P:

Pitao sam potpredsednika zaduženog za marketing u jednoj od vodećih evropskih aviokompanija da li on u kompaniji određuje cene karata.
“To rade finansije.”
“Da li utičete na izbor hrane koja se poslužuje u avionima.”
“Ne, to radi služba zadužena za snabdevanje hranom i pićem.”
“Da li imate reč prilikom određivanja standarda pri zapošljavanju posade?”
“Ne, to obavljaju ljudski resursi.”
“A šta je sa čistoćom aviona?”
“To radi održavanje.”
“A, šta Vi radite?
“Ja rukovodim poslovima oglašavanja i prodajom.”

Posve je jasno da ova aviokompanija tretira marketing kao funkciju sa jednim P.
Još gore, marketing ne obavlja dobro poslove oglašavanja i prodaje. Pitajte bilo kog generalnog direktora koji je krajnje uznemiren kada dobije račun od reklamiranja u periodu kada je prodaja ista ili kada manja. “Koju korist imamo od oglašavanja?” pitaće potpredsednika za marketing. U najboljem slučaju odgovor glasi da bi prodaja bez njega bila još gora. “Ali, ako je to investicija, šta mi dobijamo zauzvrat?” Dobar i zadovoljavajući odgovor se ne može dobiti.
S razlogom nestrpljenje generalnih direktora sve više raste kada je marketing u pitanju. Osećaju da su odgovorni za ulaganja u finansije, proizvodnju, informacionu tehnologiju čak i nabavku, ali ne znaju šta se postiže marketinškim izdacima. Pretpostavimo da marketing u sebi sadrži složeniji lanac događaja u kojem je teže odrediti uzrok i posledicu. Ali, načinjen je određeni napredak u teoriji, a pojedine kompanije ga primenjuju u praksi. Zašto se to ne može desiti u njihovoj kompaniji?….

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DESET SMRTNIH GREHOVA U MARKETINGU”

Your email address will not be published. Required fields are marked *