http://www.okcbl.org/

Često čujemo u radu sa ljudima kako je OKC jedna od najboljih organizacija, a ja vam danas želim reći zašto smatram da smo dobri i zašto smo uspjeli svih ovih 20 godina biti kvalitetni.

Tajna je u nekoliko ključnih stvari, a to su: različiti stilovi, a slične ili iste vrijednosti, posvećenost poslu, želja za uspjehom, želja za rješavanjem problema, uvijek briga o korisniku.

Kako bismo svi zajedno ovdje razumjeli na koji mi način radimo, želim da se osvrnem na ove, za nas, veoma važne stvari.

 

O poštovanju i povjerenju

Mi smo u OKC-u odavno shvatili da se poštovanje i povjerenje ne mogu dogovoriti. Ne možemo reći – od danas se poštujemo ili od danas vjerujemo jedni drugima. Poštovanje i povjerenje se stiču i zavređuju svakodnevnim kvalitetnim odnosom.

Mi gradimo odnos u kome su ljudi spremni da se razumno dogovaraju uz sve argumente i kontra argumente oko nečega, uvažavajući sve različitosti koje postoje u promišljanju. Sve vrijeme dok se dogovaramo okrenuti smo jedni ka drugima.

Kada se dogovorimo onda okrećemo leđa jedni drugima i uz puno povjerenje, ne osvrćući se preko ramena, realizujemo ono što je dogovoreno.

 

O uspjehu

Kažu da nije uspješan onaj koji je najpametniji, najljepši, najjači, nego onaj koji je spreman da se najbrže prilagodi promjenama koje mu dolaze.

Kroz rad u OKC idemo u susret novim trendovima i ispitujemo korisnike koje su njihove potrebe. Mogu slobodno reći da nema projekta koji smo pripremali a da nismo radili istraživanje potreba, da se nismo dogovarali sa partnerima na koji način najbolje odgovoriti na nove potrebe.

Novi Program koji smo uveli 2012. godine je upravo odgovorio na nove trendove, na potrebe korisnika i na smjernice donatora, te dao novu širinu OKC-u. Modernizacija postojećih programa je omogućila kvalitetan razvoj metodologija koje će, siguran sam, odgovoriti na nove izazove.

 

O promjeni

Mi smo već godinama otvoreni ka promjeni jer promjena je jedina konstanta i to nije nešto čega se plašimo.

Do promjene dovodi problem koji se desi i bavljenjem tim problemom mi, u stvari, stvaramo promjenu. I taman kada smo problem riješili i stvorili promjenu, ta promjena otvara novi problem koji dalje dovodi do rješenja i nove promjene.

U suštini, mi smo svjesni da je problem dobar – baviti se problemom je poželjno, jer suprotstavljati se problemu i bacati ga pod tepih, znači dovođenje do lošeg stanja u organizaciji.

 

O učenju

Ljudi u OKC-u su, naročito poslednjih nekoliko godina, uz podršku organizacije, prošli brojne edukacije i programe kako bi što bolje odgovorili na potrebe u poslu. Tu priču nastavljamo i dalje jer jedini napredak u poslu možemo imati ukoliko smo spremni da se svakodnevno usavršavamo u istom.

 

Prije nego zaključim, znajte da oni koji žele da rade u OKC-u, rade na sebi, da kroz otvaranje problema dovode do promjena, da kroz zajedničke vrijednosti, a različite stilove doprinose organizaciji, imaju bezrezervnu podršku organizacije i imaju mjesto u našoj organizaciji.

Želim nam još puno, puno godina rada i uspjeha te da zajedno nastavimo omogućavati mladima da dostižu svoje potencijale.

Iz govora Saše Markovića, izvršnog direktora Omladinskog Komunikacionog Centra iz Banjaluke na proslavi 20 godina rada

* * *

OKC je, kao neprofitna organizacija, jedan od nestandardnih klijenata Adizes SEE i na poseban način se radujemo svakom njihovom uspehu. Čast nam je bila što smo bili gosti na proslavi dvadeset godina rada OKC i na ovaj način želimo da skrenemo pažnju i na OKC i na sve slične organizacije na prostoru bivše Jugoslavije.