DEMOKRATURA

 

Svaka organizacija u jednom trenutku u mora da okrene novi list po pitanju svoje organizovanosti. Samo malo Adidžesbiotika[1] je potrebno da se iz faze Preživljavanja   krene ka Napredovanju. Potrebno je napomenuti da se kao nuspojava uzimanja Adidžesbiotika čuje zvuk koji se iz glave ne izbacuje lako: PIP, PIP, PIP… Svako čuje drugačiji PIP i svako traži drugačiji način kako da se reši tog zvuka. Ovo je jedan od mojih

 

PIIIIIIP:

Potrebno je da budete DIKTATOR… u sprovođenju odluka!

 

Ukoliko duboko verujete u preduslove demokratije kao što su: participacija, solidarnost, integracija, onda i sam pomen reči DIKTATOR automatski budi dubok otpor. Sada znam da je neophodno biti DIKTATOR u sprovođenju odluka – kontrolni mehanizam koji prati da li radimo na tome da ostvarimo ono što smo se zajedno dogovorili, jer lakše je dogovoriti se šta je potrebno uraditi, a mnogo teže je da preuzmeš odgovornost da uradiš svoj deo. Takođe, sada znam da je potrebno da u sebi pomiriš razumevanje potreba pojedinaca u organizaciji sa razumevanjem potreba same organizacije. 

U nekim porodicama se dešava da jedan roditelj pokušava da bude diktator u sprovođenju odluka koje je sam doneo/la. Žao mi je porodica u kojima to uspeva, kao što mi je žao i država u kojima građani biraju diktatore da ih vode.

 

Boris Spasić, ACL, uspešni učesnik Adizes Leadership Programa

 

[1] Adidžesbiotik se uzima 2 do 3 dana mesečno tokom 7 sati sa tačno propisanim pauzama. U zavisnosti od životnog ciklusa u kojem se nalazite preporučuje se uzimanje od 6 do 9 meseci, svakih 3 do 5 godina.