Ako želimo najjednostavnije podjeliti funkcije unutar preduzeća, onda je podjela na dugoročne i kratkoročne sigurno najvažnija. Ova podjela osigurava preduzeću da kroz kratkoročne funkcije poput prodaje, računovodstva, proizvodnje i dr. obezbjedi svoju kratkoročnu efektivnost i efikasnost. S druge strane, dugoročne funkcije poput marketinga, finansija, razvoja obezbjeđuju dugoročnu efektivnost i efikasnost.

Svi mi što smo se zaputili putevima preduzetništva, u iskušenju smo svaki dan da sve uložimo u kratkoročne funkcije, dok dugoročne dodjeljujemo kao sekundarne poslove dobrim ljudima i ženama koji već i onako puno rade poslove u kratkoročnim funkcijama.

Pa tako nije neobično da direktor prodaje istovremeno i „radi nešto oko“ marketinga, direktor proizvodnje „ima zadatak da nešto novo razvije“, a računovođa da se „bavi bankama“.

Naravno, kao što to iskustvo govori, u ovakvom okruženju nikada se ne desi marketing iako se budžet za marketing potroši. Nikada se ništa ne razvije, a što se nije moralo da bi proizvodnja uopšte funkcionisala. Svakako, a za ovu priču vrlo bitno, nikada se na ovakav način ništa nije planski desilo sa finansijama.

Naš uvaženi preduzetnik obično upravlja finansijama telefonirajući iz auta ili ćaskajući uz ručak sa zadovoljnim bankarom koji je upravo napravio posao mjeseca u banci.

Naš uvaženi poduzetnik, čiji posao za sada ide dobro, sigurno je naporno radio da dođe u poziciju da bude kreditno sposoban, jer su ga u prethodne 3 godine nazivali start-up, što je simpatično za medije, ali u krugovima finansijaša nije baš popularan status za preduzeće.

Start-up nije ništa drugo do drugo ime za firmu kojoj svi finansijski stručnjaci predviđaju propast. Jer, koliko je meni poznato, u širem okruženju još se nije desilo da je neka banka dala kredit za start-up.

Međutim, kada se faza startupovanja završi, a posao ide dobro, u preduzeće se počinju ulivati i odlivati ozbiljni novci. Pa je svakako potrebno da naš uvaženi poduzetnik krene na put upravljanja svojim finasijama. A preduzeće sigurno nema uređeno ni računovodstvo, a pogotovu ne razvijenu funkciju finansija.

Ako je kojim slučajem naš poduzetnik finansijski stručnjak, a što je malo vjerovatno,  jer takvi ne ulaze u startup-e, valjda će znati šta da radi. I neka bude slobodan da dalje ne čita ovaj tekst, osim iz znatiželje.  Ako to nije slučaj, onda ću biti slobodan da navedem 10 grešaka koje mogu voditi i uglavnom vode ka gubitku kontrole ili, po našoj definiciji „capi“[1]-a u procesu upravljanja finansijama:

  1. Dati ovlaštenje računovođi za upravljanje   Kada bolje razmislite, shvatićete da imate problem i sa računovodstvom i da tu nije rješenje i za finansije.
  2. Uposliti finansijskog direktora i dati mu ovlaštenje za upravljanje finansijama. Kada bolje razmislite, shvatićete već imate jednog direktora finansija, a taj ste vi.
  3. Angažovati savjetnika za finansije i sve ga poslušati. Kada bolje razmislite o njegovim savjetima, shvatićete da niko ne može znati bolje vaš biznis od vas i da savjete treba prihvatiti uz analizu da li su primjenjivi na vaš poslovni model. Dakle, oprezno sa savjetnicima.
  4. Sva ovlaštenja u upravljanju finansijama zadržati za sebe. Kada bolje razmislite, dio ovlaštenja za upravljanje finansijama možete i morate prenijeti na svoje najbliže saradnike. U početku neka jednostavnija, poput određivanja obrta zaliha, rokova naplate i sl. A na duže staze sigurno i ona složenija i kompleksnija. U konačnici tim ljudima sigurno najviše vjerujete.
  5. Smatrati da je nemoguće naučiti upravljanje finansijama. Odmah počnite da se obrazujete iz domena finansija. Ako vam se čini da je previše komplikovano, varate se. To što ste preživjeli na tržištu 3 godine, sigurno znači da imate neka znanja iz finansija. Samo treba da to zaokružite.
  6. Družiti se samo sa ljudima iz svoje branše. Preporuka je da nađete nekoliko ljudi iz svijeta finansija sa kojima ćete se družiti, ići na pecanje, loviti. I usput ih slušajte kada pričaju o svom poslu. Puno ćete naučiti o finansijama.
  7. Slušati slijepo svog bankara. Iako ne mislim da su bankari po definiciji loši momci, ipak je njihov posao da vam prodaju pare i da zarade na vama. Vaš posao je da kupite pare kada vam trebaju, a da što manje platite za tu uslugu. Znači da su vam interesi u osnovi na suprotnim stranama.
  8. Rast prometa vam je jedini cilj. Osmotrite malo i pitanje profitabilnosti. Prevelik rast sigurno donosi probleme sa finansijama koje je teško rješavati naknadno.
  9. Investiranje bez plana finansiranja investicije. Posebno nemojte olako investirati u nekretnine, osim ako vam to nije biznis. Ako jeste, onda ovo vjerovatno i ne čitate.
  10. Nastojanje da pobjedite konkurente. U biznisu niste da bilo koga pobjedite, već da ostvarite profit. Ako je put do toga dogovor sa konkurencijom, šta čekate? Dogovorite se. Kako negdje pročitah, veličina je taština, a od profita se živi.

 

Upravljanje finansijama je kao i svako druga dugoročna funkcija. Možete je ugušiti kratkoročnim usmjerenjem i svesti na računovodstvo. Ali dugoročno potreba za upravljanjem finansijama tim neće nestati.

Upravo suprotno, svakim danom kako vaše preduzeće bude napredovalo potreba za kvalitetnim upravljanjem finansijama će postajati sve značajnija. A da bi se sa bilo kom funkcijom adekvatno upravljalo neophodno je imati capi nad navedenim procesom.

Ovlaštenja za finansije su uglavnom uvijek vrlo visoko raspoređena u strukturi, a kod preduzetničkih kompanija uglavnom kod vlasnika. To je svakako dobro i nemojte to mjenjati. Dio ovlaštenja delegirajte, ali ključna neka ostanu visoko.

Ono što nije dobro, što se uticaj koji srednji nivo menadžmenta ima na finansije uglavnom zanemaruje. Ovo ima za posljedicu apsolutnu isključenost tog nivoa iz procesa donošenja odluka o finansijama.

Međutim, suštinski uticaj ovih ljudi na ključne parametre funkcija upravljanja finansijama je presudan. Posebno jer preduzeće vrlo često nema strukturu planskih izvora finansiranja, pa uglavnom koristimo spontane poput produženja rokova plaćanja, ili skraćenja rokova naplate.

Na spontane izvore finansiranja uticaj upravo imaju ovi ljudi, ali ako im ne objasnimo zbog čega je značajno da, koristeći taj svoj uticaj, poboljšaju strukturu finansiranja, to se vjerovatno neće ni desiti. A onda je jedino rješenje za finansiranje razvoja skupi bankarski novac. Navedeno će obezbjediti rast prometa, ali vjerovatno ne i profitabilnost.

Na kraju, uzmite ozbiljno moć svakog uposlenika da pozitivno ili negativno utiče finansijske tokove unutar preduzeća. Iako pojedinačno taj nivo moći može izgledati zanemariv, kada se sagleda ukupna moć naših uposlenika ona je ogromna.

Podatak da brzina dostave faktura kupcu može smanjiti potrebu za finansiranje od strane banaka za 30% dovoljno govori kolika je moć u rukama operativaca. Da ne spominjemo poslove proizvodnje, gdje se zbog jedne greške može čekati naplata po nekoliko mjeseci u izvoznim poslovima.

Krvotok svakog sistema je finansijski sistem. Ako finansije kruže kroz sistem na ispravan način, taj sistem će biti u osnovi zdrav. Da bi se to desilo potrebno je jasno precizirati ovlaštenja za upravljanje finansijama. U preduzećima koja nisu dostigla top formu logično je da navedena ovlaštenja budu kod top menadžmenta, tj. uglavnom vlasnika kod preduzetničkih preduzeća.

Naravno, sa razvojem svakako da je nužno angažovanje profesionalaca na poziciji direktora finansija, uz delegiranje ovlaštenja i definisanje načina izvještavanja i kontorole.

Pored ovoga, finansijska pismenost svakog menadžera na višem i srednjem nivou je obavezna. Jer, uticaj njihovih odluka na finansije je ogroman i nemoguće je navedeno rješiti samo putem politika i procedura koje svakako treba da postoje. Oni moraju u svom svakodnevnom poslu, pri donošenju odluka znati i finansijske posljedice svojih odluka.

Na kraju, objedinite moć koju imaju vaši operativci na vaše finansijske tokove. Ako oni postanu svjesni da tajming, visina i, najvažnije, dugoročnost isplate plata i drugih beneficija ponajviše zavisi od njihovog operativnog rada, siguran sam da će znati šta im je činiti prilikom obavljanja svog posla.

Sve ovo se može objediniti u jednoj rečenici, ako poznajete termin capi. Ne gledajte šta CAPI može učiniti za vaše finansije vašeg preduzeća, već gledajte šta vi možete učiniti da se desi CAPI u  finansijama vašeg preduzeća.

 

Selmir Vrabac, generalni menadžer Imtec doo Sarajevo, uspješan učesnik ALP-a

[1] Capi – akronim od engleskih reči coalesced authority power and influence. U Adizes metodologiji podrazumeva situaciju kada pojedinac ima ne samo ovlašćenja (a) nad povjerenim mu zadatkom, već i podršku svih ključnih suradnika za njegovo izvršenje (p) i posjeduje neophodan nivo stručnog znanja (i).