Svaki udar koji se desi u privrednom okruženju zahteva da se obavi dubinska analiza efekata do kojih je došlo, kako na preduzeće tako i na klijente postojeće i potencijalne, odnosno njihove industrijske grane i celokupno tržište po utvrđenim segmentima.

Na osnovu toga se definišu izmenjene okolnosti, potrebe klijenata i izazovi sa kojima se oni suočavaju, što je osnova da se preciznije i efikasnije aktiviraju kanali prodaje, kako prema  postojećim tako i prema novim kupcima.

Kada se jasno i sveobuhvatno revidira plan prodaje, neophodno je da prodajni tim razume da su i klijenti pogođeni turbulentnim uslovima poslovanja u neizvesnosti i da je neophodno da im se priđe na sofisticiran način.

Business Restart program – Teme