Biznis transfer Barometar  istraživanje pokazalo je da samo nepunih 20% vlasnika gleda na biznis transfer proces kao svoje potpuno povlačenje iz rukovođenja preduzećem. Ostali svoju povezanost sa preduzećem planiraju i dalje u vidu uloge savetnika (45%), punog radnog vremena na nekoj drugoj poziciji u preduzeću (12%) ili deo radnog vremena (20%)

 

Nakon ovog pitanja učesnicima u anketi je postavljeno otvoreno pitanje “Čime planirate da se bavite  nakon što se povučete iz preduzeća” sa mogućnosti da sami definišu odgovore. Više od četvrtine (27%) je odgovorilo da ne zna ili da nije o tome razmišljalo a 25% je ponovo ponavljalo da će biti savetnik ili će “pomagati” oko preduzeća.

Pominjanje pojma „savetnik“ u poslednja dva odgovora dovodi do promišljanja šta se pod tim pojmom zaista i podrazumeva – da li se savetnik pojavljuje kad on ima potrebu da pruži savet ili kad osoba koja treba savet to zatraži.

 

Priprema vlasnika za period po završetku procesa biznis transfera je podjednako važna kao i ostale pripreme na kojima se u ASEE Centru za razvoj porodičnih kompanija insistrira: priprema kompanija, priprema naslednika i priprema porodice.

Apsolutno priznajemo i nesporimo mnoge razloge koje vlasnike vezuju za njihovo preduzeće i upravo zbog toga smatramo da je od izuzetno velike važnosti pravovremno planiranje druge karijere vlasnika kada se povuku iz operativnog rada u preduzeću.

 

Boris Vukić, Biznis transfer barometar, ASEE