Na prvom mestu: i profit i porodica, i biznis i trošak!
Miloš Švarc

Osnivač, Vlasnik (i Suprug), Direktor (Otac), Samonikli (i Samouki), stiže kući s posle kasno uveče, mrzovoljan i umoran. Deca su mala i već spavaju, supruga ne pita ništa, i da pita dobiće isti odgovor, navikla da je muž opsednut poslom.

Ono po čemu je porodični biznis jedinstven je različitost interesa porodice i interesa kompanije. Članovi porodice doživljavaju porodičnu kompaniju kao značajan deo njihovog porodičnog identiteta ali i pre svega kao izvor finansijske sigurnosti koji podmiruje potrebe i naravno za očekivati je da služi za ostvarenje različitih želja.

Biznis ili porodica, profit ili trošak? Svaka opcija zahteva svoju strategiju, koja se razlikuje od druge opcije. U suštini sve se vrti oko sigurne finansijske budućnosti! Za izgrađivanje uspešne i kontinuirano likvidne porodične kompanije neophodan je balans između profita u kompaniji i troškova u porodici. Svim osnivačima je jasno da na duge staze neizbalansiran trošak u odnosu na profit kompanije uvek donosi visoki rizik, kako za opstanak kompanije tako i za jedinstvo u porodici. Zna se da uspešna akumulacija kapitala i uzvraća zadovoljstvom ispunjenja ciljeva. U većini porodica prvi cilj je da kompanija generiše toliki profit koji može da podmiri kako svakodnevne troškove svih članova porodice tako i dugoročne finansijsko-imovinske planove koje je sebi pre svih postavio: Osnivač, i Vlasnik, i Suprug,  i Direktor, i Otac. I sve to iz izvora koji treba da se obezbedi iz poslovanja porodične kompanije koja će jednog dana preći u vlasništvo nasledniku (jer ako se ta i takva porodična kompanija proda onda ona više i nije porodična).

Sledstveno, mnoga se pitanja postavljaju! Šta očekujete od vašeg biznisa za 3–5–10 godina? Koliko novca morate – možete obezbediti za sebe i svoju porodicu da bi zadovoljili sve vaše sadašnje i buduće potrebe, naravno i vaše želje. Pa kompaniju ste i pravili da bi veće novce napravili i odvojili i uštedeli da bi svoje planove realizovali, a ne samo za goli život zaradili. Planovi? Šta kažu vaša deca, imaju li možda druge planove? Ne, niste ih još pitali, a vi od njih očekujete… samo im svoje planove niste saopštili.

Kada i kako ćete, ako već niste, odgovorili na sledeća pitanja:

  • Da li su svi članovi porodice upoznati sa ukupnim – redovnim mesečnim troškovima porodice?
  • Da li se pomenuti troškovi porodice pokrivaju isključivo iz profita ostvarenog u porodičnoj kompaniji i zarada koje članovi porodice ostvaruju kroz zaposlenje i stvarnim radom u porodičnoj kompaniji?
  • Da li članovi porodice znaju koliki je (tro)godišnji profit kompanije i kako se distribuira?
  • Da li su članovi porodice upoznati sa poslovnim investicijama – ulaganjem u novi proizvodni pogon, poslovnu zgradu, skladište ili neku drugu investiciju koja se finanasira iz hipotekarnog kredita? Kada i kako se otplaćuje hipotekarni kredit?
  • Da li vaša deca znaju za vašu nameru da im prenesete deo vlasništva porodične kompanije? Podjednaki udeli svakom detetu ili …?
  • Kako planirate da obezbedite da vaša deca imaju svoju nezavisnu finansijsku sigurnost izvan vlasničkih udela i izvan zapošljavanja u porodičnoj kompaniji?
  • Koja je (realna – tržišna) vrednost vaše porodične kompanije danas?

Da bi porodicu mogli da održite na okupu a u okviru uspešne i dugovečne porodične kompanije, svaki član porodice treba na vreme da prepozna svoje mesto, interes i ulogu u porodičnom biznisu. Na Osnivaču je da inspiriše, artikuliše i kreira plan kontinuiteta porodičnog biznisa. Osnivač je taj koji inicira i razgovara sa podmlatkom o ličnom razvoju, stimuliše i pruža podršku svakom članu porodice radi obrazovanja u poslovnoj sferi sa ciljem da se pravovremeno izgradi profesionalni odnos prema radu, živi od rada i prihoduje zaslugom. Važno je da i stariji i mlađi članovi porodice razumeju kako se “prave” a kako i koliko se troše novci stečeni (napornim, dugotrajnim, poštenim) radom.

Svi članovi porodice su na dobitku kada od Osnivača redovno primaju informaciju o tome kako se ostvaruje profit i kako se isti troši! Izbalansirana finansijska sigurnost porodice je ta koja donosi mir u kući, u suprotnom: nesanici, nemiru i neizvesnosti nema kraja!

Dugoročna sreća u porodici zavisi od svih članova porodice i njihovog statusa koji se ogleda: I u zdravom duhu,I u zdravom telu I u zdravom finansijskom kontinuitetu!

ZDRAVI BILI!

Miloš Švarc, konsultant i saradnik ASEE