U novom broju ASEE Magazina pročitajte:
  – Boris Popović – RAST KOŠTA
– Goran Nedić – BALANSIRANJE
– Borislav Đurić – PODRŠKA USPOSTAVLJANJU NOVE STRUKTURE
– Željko Jandrić – FOKUS NA EKSPLOATISANIMA
– Svetlana Radenković – UPOZNAJTE OSNIVAČE / UPOZNAJTE SE OSNIVAČI
– Admir Sarćević – KAKO SMO IZBJEGLI OSMINU ZAMKU
– Aleksandar Popović – ŠTA JEDNOG VLASNIKA (MORA DA) INTERESUJE OD FINANSIJSKIH INFORMACIJA
– Boris Vukić – SVE ŠTO STE HTELI DA ZNATE O NASLEĐIVANJU U PORODIĆNIM KOMPANIJAMA
– Milovan Zvijer – KORPORATIVNO I PORODIČNO UPRAVLJANJE – MOŽE LI JEDNO BEZ DRUGOG
– Almir Jahić – DIGITALIZACIJA POSLOVANJA
– Dobrica Stevanović – PSEĆE GODINE
– Zvezdan Horvat – ŠTA JE POSAO MENADŽERA, LIDERA, VOĐE?
– Irena Bulat – UNETI RED U HAOS
– B.V – VESTI