O ALP prvoj godini

Decenijsko iskustvo ASEE pokazuje da je manji problem u nivou individualnih znanja i veština menadžera koji rade u našim kompanijama, veći je u njihovoj sposobnosti da svoja znanja i veštine transferišu na svoje timove i svoju kompaniju.

Prva godina Programa pokušava da podrži razvoj upravo u ovom segmentu poslovnog života. Prva godina ima dva toka rada – grupni kroz module i zajednički rad u generaciji polaznika i individualni kroz rad na ličnim ciljevima.

 • Prva godina obuhvata:

 • Izradu profila učesnika – analiza i samoanaliza učesnika korišćenjem odgovarajućih alata, uspostavljanje karijernog cilja i definisanje individualnog akcionog plana
 • Sedam trening modula i tri modula „Master business class“
 • Individualne i „peer coaching“ sesije, mentorski rad predavača i konsultanata, materijal i stručnu literaturu
 • individualni projekat učesnika

ALP moduli

 • Adižesov model promena
 • Uloge menadžmenta, stilovi menadžmenta
 • Komuniciranje
 • Adižesov model promena
 • Organizovanje i vođenje menadžerskog tima
 • Obezbediti sprovođenje odluka
 • Izazovi rasta kompanije
 • Kako izbeći starenje
 • Šta je Top forma i kako je dosegnuti i održati
 • Finansijske posledice menadžerskih odluka
 • Finansije kao poluga za upravljačke odluke
 • Upravljanje svojim i tuđim vremenom
 • Principi
 • Alati
 • Koraci i pravila
 • Pregovaranje u poslovnim okolnostima
 • Motivisanje
 • Nenovčane nagrade
 • Etika
PRIJAVA

PRIJAVITE SE NA ADIZES LEADERSHIP PROGRAM - ALP

Klikom na dugme pošaljite zahtev za prijavu na ALP
PRIJAVA

ZA VIŠE INFORMACIJA SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE

Ako želite više da saznate o prvoj godini Adizes Leadership Program-a, biće nam zadovoljstvo da pružimo odgovore na vaša pitanja.
KONTAKT