O ALP drugoj godini

Druga godina Programa je fokusirana na kompaniju i proces organizacione transformacije i realizuje se kroz CASE STUDY WORKSHOP-ove u kojima se intenzivno obrađuju primeri iz prakse. Učesnici u toku godine realizuju faze organizacione transformacije na kompanijama iz svoje delatnosti. Case Study kompanije su izabrane kao realni primeri iz prakse ASEE i usklađene su sa delatnošću učesnika.

 • Druga godina obuhvata:

 • Sedam dvodnevnih modula
 • Individualne i „peer coaching“ sesije
 • Mentorski rad predavača i konsultanata
 • Materijal
 • Stručnu literaturu
 • Timski projekat

ALP moduli

 • Analiza kompanije; dijagnoza i pravilno lociranje problema
 • Načini i kriterijumi rešavanja; definisanje akcionog plana
 • Odabir kritičnog problema u procesima rada koji smo detektovali u modulu 1
 • Mapiranje
 • Uočavanje mesta za poboljšanje i redizajn procesa
 • Kreiranje budućnosti organizacije
 • Definisanje strateškog razvoja u naredne tri godine
 • Dizajniranje optimalne organizacione strukture
 • Organizovanje u zavisnosti od životnog ciklusa, geografije, klijenata i proizvoda
 • Definisanje knjige ciljeva za organizacione celine
 • Postavljanje strateških ciljeva i njihova operacionalizacija
 • Postavljanje sistema za planiranje i praćenje profita
 • Raspodela troškova
 • Dozvoljena odstupanja i promene planova
 • Generisanje adekvatnog sistema nagrađivanja u svim elementima
 • Spoljašnje i unutrašnje nagrade
 • Novčane i nenovčane nagrade
 • Fiksne i varijabilne zarade
PRIJAVA

PRIJAVITE SE NA ADIZES LEADERSHIP PROGRAM - ALP

Klikom na dugme pošaljite zahtev za prijavu na ALP
PRIJAVA

ZA VIŠE INFORMACIJA SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE

Ako želite više da saznate o drugoj godini Adizes Leadership Program-a, biće nam zadovoljstvo da pružimo odgovore na vaša pitanja.
KONTAKT