This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

TRAGOVI MARKETINGA

//TRAGOVI MARKETINGA

TRAGOVI MARKETINGA

550,00 дин.

Out of stock

TRAGOVI MARKETINGA Autor: Zorica Stablović Bulajić
„TRAGOVI MARKETINGA“ su riznica dragocenih razmišljanja iz minulih vremena.Bez komplikovanih analiza  naziremo delove modernih doktrina. U nazivima poglavlja koja nas kao putokazi vode kroz davna iskustva, prepoznaćemo pitanja na koje smo odgovore već tražili u knjigama iz našeg vremena. Knjiga „TRAGOVI MARKETINGA“ je dobitniknagrade UEPS-a za izdački projekat u 2004

 

Out of stock

Opis proizvoda

Riznica dragocenih razmišljanja iz minulih vremena.Bez komplikovanih analiza  naziremo delove modernih doktrina. U nazivima poglavlja koja nas kao putokazi vode kroz davna iskustva, prepoznaćemo pitanja na koje smo odgovore već tražili u knjigama iz našeg vremena..

-Zorica Stablović Bulajić, priređivač

 

JEDAN DUH I JEDNO GENIJALNO DJELO U SVJETLU ISTINE

 

U svemu što je stvorio, Tomaš Bata, veliki industrijalac, to moraju priznati svi, i prijatelji i neprijatelji njegovi, vidi se jedna silna organizatorska snaga, jedan veliki talenat i jak duh od početka stvaranja poduzeća, do sistema rada i sistema proizvodnje. Ta organizatorska sposobnost Bate izgradila je jedan za naše prilike i naša shvatanja proizvodnje poseban sistem.

U taj sistem proizvodnje nije trebalo samo unijeti svu dinamiku nego i mnogo volje, mnogo ljubavi i etičnosti, jer po principima Bate, bez toga nema djela, nema rada. I ti principi su unešeni kao dogma, kao norma. On nije želio da stvori samo djelo, nego da u djelo unese i duh, jer djelo bez duha to je mrtvo tijelo, tijelo bez života, bez duše. Od svojih preduzeća Bata je izgradio jaku i snažnu zajednicu, čiji su osnovni principi tako slični principima zadrugarstva i čiji se članovi, saradnici – radnici, trse, da ta njihova zajednica bude što jača, što čvršća. Batin radnik nije samo radnik nego i sudionik u radu, u napretku i dobitku i ovo je bilo uzrokom, da se tako brzo uzmogne razviti to danas tako grandiozno djelo.

Početkom Batinog rada kod nas datira tamo negdje oko  avgusta mjeseca 1931 godine, kada su udareni i prvi temelji njegovih preduzeća na obali Dunava u Borovu 4 km. udaljenom selu od Vukovara. Za jedno relativno kratko vrijeme od malih početaka u Borovu izrađena je ogromna tvornica u kojoj su našli zaposlenja nekoliko hiljada radnika isključivo Jugoslovenskog elementa, muškaraca i žena, pod upravom i vodstvom generalnog direktora Batinih preduzeća u Jugoslaviji g. Tome Maksimovića.

Još i prije osnivanja Batine tvornice u Jugoslaivji, njegovi produkti obuće i gume su poznati na našem tržištu. Njihova su bilo izravno iz Zlina ili preko preprodavaca dobavljali domaći trgovci i plasirali na našim tržištima, gde su ti produkli našli jak prosperitet.

Dok su prije na našem tržištu na jak plasman nailazili produkti inostranih, Njemačkih, Austrijskih i Mađarskih firmi, čije ne samo cijene da nisu odgovarale standardu naše valute nego i čija je kvaliteta daleko izostajala iza kvalitete Batinih produkata, razumljiva je onda činjenica da su Batini produkti suksesivno sa domaćeg tržišta potisnuli stranu robu. Ali ovo potiskivanje nije izvedeno kao što to hoće protivnici Batini nesolidnom konkurencijom, već jeftinoćom i kvlaitetom svojih produkata. Sa osnivanjem Batinih tvornica u Jugoslaviji ugrožen je prosperitet stranim produkcijama obuće na našem tržištu i razumljivo je onda da su ugroženi producenti podigli drvlje i kamenje protivu Bate, otvorili stotine puteva borbi sa stotinama laži, osvada i neistina.

***

Imade još jedna značajna crta u Batinom uspjehu, crta koju se mora podvući: Bata je znao i umio da stvori potrošaća, on ga je tražio i on ga je pronašao. A on ga je pronašao u siromašnim slojevima narodnim, u radničkim kolibama i seoskim kućama, a odavde je prodro u sve slojeve; uz najniže cijene data je nabolja obuća, a ne uz prevelike cijene loš kvalitet.

***

U Borovu je također izgrađen i prostrani aerodrom koji je u stanju da služi za sve svrhe avijacija. U tvorničkim hangarima nalaze se dva tvornička aeroplana i jedan privatni aeroplan namještenika tvornice Bata kao i dvije jedrilice. Aeroklub „Naša Krila“ prošle t.j. 1934 g. upriličio je međunarodni aeromiting u Borovu, koji je bio najveći miting u našoj državi. Osnovan je i veslački klub i nabavljen je jedan osmerac. Kako je Dunav značajna žila našeg privrednog progresa i naše države, to bi trebalo na ovu granu sporta svratiti naročitu pažnju.

***

Nije tačno da je Bata na naše tržište bacio ma kakove produkte, već je istina da je Bata dao produkte ujedno i solidne i čija je cijena zapanjila i najveće njegove protivnike i oni su sa našeg tržišta potisnuli svu skupu inostranu robu i dali zamaha slobodnoj nacionalnoj konkurenciji. A protiv solidne slobodne konkurencije, naročito ako njena ekspanzija ne šteti interese nacionalne industrije – a takova je djelatnost Batina ili ako baš ta nacionalna industrija vodi u ekspanziju, ja mislim niti se može niti smije boriti. Jer solidna konkurencija daje dinamiku privrednom životu, daje mogućnosti da se ispolji ono što je vrijednije, što je bolje.

 

 

 

 

Promene su neminovnost, zakon življenja, postojanja i opstajanja.

Potreba da se osvajaju kupci  – večita.

Iznalaženje novih prilika, važi i danas.

Pre svega, treba dobro oslušnuti puls tržišta, istraživati baš kao Vuk Stefanović Karadžić pre dva stoleća.

Sabrana iskustva starih balkanskih panađura i velikih evropskih sajmova napor su za veći i sigurniji iskorak napred.

Učiti se na tuđim primerima i greškama, a ne zaboraviti svoje seme i svoj nauk.

Ova knjiga nije samo dug spram tradicije. Ona je zaloga i jedne nove budućnosti.

 

 

 

 

Beskrajni nauk marketinga

 

Upitani pred životom, zagledani u zvezde, ukorenjeni u zemlju, svakodnevno tragamo za odgovorima… A kad god tragamo po sebi, pronalazimo i tragove pokušaja naših prethodnika da odgovore na taj  beskrajni upit…U toj potrazi, orijentišemo se prema mapama čiju toponimiju nije lako razumeti bez nauka vere i istrajnosti, nailazimo na značenja koja ne razumemo jer su se promenila i imena i znamenja… I kad pomislimo da smo sami pod nebom, susretnemo nečiji pogled na nekoj od bezbrojnih raskrsnica u životu…

Na mestima gde su ljudi imali jedan drugom da saopšte nešto važno, nastale su raskrsnice. Između beskrajnih putovanja, između brda i naseobina, ozarenih pogleda i toplih reči preporuke, razmenjivali su svoje sa onim što su poštovali kod drugih…Ta mesta na kojima su ljudi dolazili da sretnu jedni druge i da makar na kratko ukrste sudbine, postale su i prve pijace. Pijace na kojima je bilo ono bez čega se ne može, sakriveno između redova robe i reči… Sakriveno kao i nauk da sve što činimo, činimo zarad drugih i da smo i mi sami, zapravo delić želje drugih da odgovore i na naša pitanja…

Danas, kada u mapi našeg traganja, reč marketing objedinjuje naša saznanja i razumevanje drugih ljudi, pred Vama je mala riznica dragocenog razuma iz minulih vremena. Iz vremena kada je svaki pazarni dan u svakom mestu bio i praznik i izazov, i oduševljenje i preispitivanje, i uspeh i nauk… Iz onih vremena kada su se ljudi oslanjali na zdravo rasuđivanje i kada je sposobnost mišljenja bila jedino pouzdanje i u opstanak i u uspeh.

Kada se zagledamo u ono doba kada su malobrojni pisali, čini nam se da su same knjige prosejavale bitnije od manje bitnog, tačno od nevažnog. Bez komplikovanih analiza i informatičke podrške nerazumevanju problema, naziremo delove modernih doktrina i po ko zna koji put dokazanih stavova o tome da „manje može da bude više“, da je „svako svakom kupac“, da „je reč smisao i života i trgovine“, da „ništa ne vredi bez cilja i da ništa ne može bez truda“. Da „ne možete da usavršavate svoje proizvode a da ne usavršavate sebe same“, da je „put ka uspehu prepun hridi“ i da je „odvažnost i entuzijazam najbolji saveznik i savetnik“… Da nam „valja misliti o tuđem dobru da bi zavredeli svoje“.

U nazivima poglavlja koja nas kao putokazi vode kroz davna iskustva, prepoznaćemo pitanja na koje smo odgovore već tražili u knjigama iz našeg vremena. Nadamo se da nekadašnji odgovori koji su istrgnuti iz zaborava arhiva, mogu da budu novo ohrabrenje pred izazovima svakodnevice. Verujemo da je u tim odgovorima deo večite istine o onome što danas zovemo marketingom. I da marketing, danas kada smo sve manje okrenuti jedni drugima, ima dublji smisao od onog kog uobičajeno srećemo u knjigama iz marketinga.

Marketing, taj beskrajni nauk da postojimo jedni zarad drugih.

 

Daniel Tavčioski

 

 

Recenzije

Još uvek nema recenzija.

Budite prvi koji će dati recenziju“TRAGOVI MARKETINGA”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *