This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

DRAKER IZ DANA U DAN

//DRAKER IZ DANA U DAN

DRAKER IZ DANA U DAN

2.200,00 дин.

DRAKER IZ DANA U DAN Autor: Piter Draker
Sastavljajući knjigu Draker iz dana u dan, nastojao sam da proberem i sintetizujem „tapiseriju“ koju je Piter Draker satkao i koju i dalje tka. To sam uradio tako što sam sastavio 366 kratkih zapisa, po jedan za svaki dan u godini, uključujući i 29. februar. Svaki se bavi jednom temom. Na vrhu svakog zapisa stoji naziv teme i „Drakerova poslovica“ ili neki drugi citat u kojem se iznosi suština obrađene teme. Ove proslovice, mudrosti i citati su podsetnici koji nas podsećaju na ono što svaka tema prenosi. Potom sledi tekst direktno preuzet iz dela Pitera Drakera. A na kraju je dat savet, od vas se traži da „postupite“ prema iznetoj pouci i primenite je na sebe i vašu organizaciju.

Nakon svakog teksta, kao referenca je dat originalni izvor(i) iz kojih su preuzeti delovi. Ukoliko drugačije nije naznačeno, referentna stranica data u „Izvorima po danima“ se odnose na poslednje izdanje svake knjige. Status svake reference je sadržan u „Anotiranoj bibliografiji“ datoj na kraju knjige. Većina Drakerovih knjige koje su date kao reference su objavljene, posebno one koje se najčešće pojavljuju. Ako želite malo detaljnije da se uputite u određenu temu, možete.

Jedan savet: Tražite „budućnost do koje je  došlo.“ Ako možete da identifikujete i postupate u skladu sa trendovima koji se upravo pojavljuju, u praksi ćete prenositi Drakerovu tradiciju.

 

Kategorija: Tag:

Opis proizvoda

 

 

 

U sistematizovanom obliku, i to, izvedene neposredno iz mojih rukopisa, knjiga donosi moje ključne stavove praćene sa nekoliko redaka, takođe izvučenih iz mojih radova, komentara i objašnjenja o temama koje obuhvataju širok spektar oblasti mog rada: menadžment, poslovanje, svetska ekonomija; društvo koje se menja; inovacije i preduzetništvo; proces donošenja odluka; ljudski resursi koji se menjaju; neprofitne organizacije i njihov menadžment; i tako dalje.

Ali, najznačajniji deo ove knjige su prazna mesta na kraju svake stranice. Ona predstavljaju doprinos čitalaca, za mere koje oni preduzimaju, odluke koje donose i posledice donetih odluka. Jer ovo je jedna proaktivna knjiga.

-Piter Draker

 

Drakerov primarni doprinos nije neka pojedinačna ideja, već ceo korpus dela koji ima jednu ogromnu prednost: gotovo sve u njemu je u temelju ispravno. On ima zapanjujuću sposobnost da stekne uvid u funkcionisanje društvenog sveta, za koji će istorija kasnije potvrditi da je bio dobar.

-Džim Kolins, autor bestselera „Od dobrog ka najboljem“

 

Najveći mislilac o poslovanju i menedžmentu ove zemlje.

-Vol strit Džornal

 

Piteru Drakeru dugujemo svoju beskrajnu zahvalnost.

-Tom Piters

 

Naš najistrajniji komentator prakse menadžment i ekonomskih institucija društva.

-Biznis vik

 

Na njegovim radovima se zasniva profesija menadžera.

-Harvard biznis rivju

 

Iz uvodne reči

Za Drakera je pisanje nagon, oblik produktivne neuroze, koja objašnjava njegov impozantan rad. „Počeo sam kao novinar,“ dao mi je objašnjenje kao odgovor na pitanje kako uspeva da toliko piše i tom zadivljujućom brzinom. „Morao sam brzo da pišem kako bih ispoštovao rokove. Obučen sam da budem produktivan.“ Nije mi poznat precizan podatak koliko je stranica Draker do sada napisao u svojoj karijeri, ali samo njegove knjige zasigurno nadmašuju cifru od 10.000 stranica. Draker je redak slučaj genija koji je i veoma plodan i zapanjujuće pronicljiv.

Drakerov genije najbolje sija u kratkim pasusima ili u jednoj rečenici koja vivisecira zbrku i metež složenog sveta i iznosi istinu. Poput zen pesnika, Draker univerzalne istine izražava tek sa nekoliko reči; neprestano možemo da se vraćamo onome što nas on uči, svaki put ga shvatajući sve bolje i bolje. U ovoj značajnoj zbirci dati su biseri mudrosti na jednom mestu, a o njima možete razmišljati o svakom ponaosob, a da ne morate da pročitate svih 10.000 stranica. Profesor Maćiarielo je mestralno odabrao najbolje od Drakera i zaslužuje svu našu pohvalu zbog usluge koju nam je učinio

 

 

 

 

1. januar

 

INTEGRITET U LIDERSTVU

Duh jedne organizacije se kreira na vrhu

 

Dokaz iskrenosti i ozbiljnosti menadžmenta je beskompromisno insistiranje na integirtetu ličnosti koji ga čine. To iznad svega mora da bude izraženo kroz njegove odluke „o ljudima“. Jer, integritet je svojstvo kroz koje se ispoljava liderstvo; osobina koja se uzima za primer i koja se oponaša. Karakter nije nešto oko čega ljudi mogu da se obmanjuju. Ljudi sa kojima čovek radi, a posebno oni koji su mu podređeni, posle svega par nedelja znaju da li je reč o osobi od integriteta ili ne. Oni mogu da mu oproste mnogo toga: nekompetentnost, neznanje, nesigurnost ili loše manire. Ali mu svakako neće oprostiti nedostatak integirteta. Niti će oprostiti višem rukovodstvu što je izabralo takvu osobu.

Ovo posebno važi za ljude na vrhu preduzeća. Jer, duh jedne organizacije se kreira na njenom vrhu. Ako u organizaciji vlada pozitivan duh, to je zato što je duh njenih vodećih ljudi takav. Ako on počne da se kvari, to se događa zato što na vrhu počinje da se kvari; kao što kaže stara poslovica, „Riba uvek smrdi od glave.“ Top menadžment nikada ne bi trebalo da postavi na rukovodeće mesto ličnost za čiji karakter ne bi želeo da posluži kao uzor podređenima.

 

SAVET: Procenite karakter izvršnog direktora i najvišeg rukovodstva kada razmatrate ponudu za posao. Priklonite se ljudima od integriteta.

 

Management: Tasks, Responsibilites, Practices

(Menadžment: zadaci, odgovornosti, prakse)

 

 

 

2. januar 

 

IDENTIFIKOVANJE BUDUĆNOSTI

Važno je da se identifikuje „budućnost koja se već desila“

 

Futuristi uvek mere svoj uspeh tako što broje koliko se od onoga što su predvideli obistinilo. Oni nikada ne broje koliko se dogodilo važnih stvari koje nisu predvideli. Sve što predvidi onaj ko prognozira trendove može da se obistini. A ipak, on može i da ne uoči najznačajnije trendove ili, još gore, može da ne obrati pažnju na njih. Ova nepreciznost u prognoziraju ne može da se izbegne jer je ono što je važno i osobeno uvek rezultat promena u vrednostima, percepciji i ciljevima, odnosno, u onome što može da se prorekne, ali ne i predvidi.

Ali najvažniji posao rukovodioca je da identifikuje promene koje su se već desile. Značajan izazov za društvo, privredu, politiku je da iskoriste promene do kojih je već došlo i to, da ih iskoriste kao prilike. Važno je da se identifikuje „budućnost koja se već desila“ – i da se razvije metodologija za posmatranje i analizu tih promena. Dobar deo ove metodologije je sastavni deo moje knjige iz 1985. godine Innovation and Entrepreneurship (Inovacije i preduzetništvo) koja pokazuje kako promene u društvu, u demografiji, u značenju, u nauci i tehnologiji treba sistematski posmatrati kao prilike za izgradnju budućnosti.

 

SAVET: Identifikujte glavne trendove na vašem tržištu koji su se već pojavili. Na listu papira zapišite koliko će verovatno trajati i kakav uticaj će imati na vaš život i organizaciju.

 

The Ecological Vision (Ekološka vizija)

The Age of Discontinuity (Doba diskontinuiteta)

 

 

 

3. januar

 

MENADŽMENT JE NEZAMENLJIV

Onaj ko uspe da uzgoji dve vlati trave na mestu gde je prethodno rasla samo jedna zadužuje  čovečanstvo više nego bilo koji spekulativni filozof i kreator metafizičkog sistema

 

Dok je zapadne civilizacije, menadžment će verovatno ostati osnovna i dominantna institucija. Jer, menadžment nije utemeljen samo u prirodi modernog industrijskog sistema i u potrebama modernog poslovanja kojem  industrijski sistem poverava svoje proizvodne resurse, kako ljudske tako i materijalne. Menadžment istovremeno izražava osnovna uverenja modernog zapadnog društva. On izražava verovanje u mogućnost kontrole ljudskog opstanka pomoću sistematske organizacije ekonomskih resursa i ubeđenje da ekonomska promena može da se pretvori u najmoćniju mašinu za ostvarivanje socijalne pravde i opšte dobrobiti za ljude. Jer, kako je Džonatan Svift (Jonathan Swift) pre tri stotine godina primetio, onaj ko uspe da uzgoji dve vlati trave na mestu gde je prethodno rasla samo jedna više zadužuje čovečanstvo nego bilo koji spekulativni filozof i kreator metafizičkog sistema.

Menadžment – koji je organ društva, posebno odgovoran za produktivnost resursa, odnosno za organizovani ekonomski napredak – tako odražava osnovni duh modernog doba. On je, zapravo nezamenljiv, što i objašnjava zašto se, kad se jednom začne, razvija tako brzo i uz tako malo otpora.

 

SAVET: Setite se nekoliko primera koji ilustruju zašto su menadžment, njegove kompetencije, integritet i njegovi rezultati toliko važni za slobodan svet.

 

The Practice of Management (Praksa menadžmenta)

 

 

 

4. januar

 

INERCIJA ORGANIZACIJE

Svim organizacijama je potrebna disciplina  koja ih tera da se  suoče s realnošću

 

Sve organizacije treba da znaju da bukvalno nijedan program ili aktivnost ne mogu efektivno da se sprovode u dužem vremenskom periodu, a da ne budu modifikovani i iznova promišljeni. Na kraju svaka aktivnost zastareva. Među organizacijama koje zanemaruju ovu činjenicu, najveći prestupnik je vlada. I zaista se s pravom može reći da je osnovna bolest od koje vlada danas boluje nesposobnost da nešto prestane da radi. Bolnice i univerziteti su tek nešto bolji od vlade kada je reč o oslobađanju od prošlosti.

Poslovni ljudi su sentimentalni u vezi sa prošlošću koliko i birokrate. Oni će na neuspeh proizvoda ili programa verovatno da reaguju tako što će udvostručiti napore koje ulažu u njegovu realizaciju. Ali, oni, srećom, nisu u mogućnosti da se slobodno prepuste svojim sklonostima. Podvrgnuti su objektivnoj disciplini tržišta i objektivnom spoljnom merilu profitabilnosti. Time su primorani da, pre ili kasnije, napuste ono neuspešno i neproduktivno.  U drugim organizacijama – vladi, bolnicama, vojsci itd. – ekonomija predstavlja samo ograničenja.

Sve organizacije moraju biti za promene. Potrebni su nam koncepti i merila koja će drugim vrstama organizacija pružiti ono što test tržišta i profitabilnost pružaju biznisu. Ti testovi i merila će biti sasvim drugačiji.

 

SAVET: Vaše neprofitne organizacije moraju da imaju stroge testove i standarde za merenje svojih rezultata.

 

The Age of Discontinuity (Doba diskontinuiteta)

 

 

 

5. januar

 

ODBACIVANJE

Ništa nije tako teško i tako skupo, ali ni tako jalovo,

kao nastojanje da se spreči zaudaranje leša

 

Efektivni rukovodioci znaju da mnogo stvari moraju da obave efektivno. Zato se koncentrišu i fokusiraju. A prvo pravilo koncentracije napora je odbacivanje prošlosti koja više nije produktivna. Prvorazredni resursi, posebno dragoceni resursi ljudskih potencijala, se smesta izvlače i upošljavaju na mogućnostima koje nosi sutrašnjica. Ako lideri ne mogu da odbace i napuste prošlost, oni jednostavno neće moći da kreiraju budućnost.

Bez sistematskog i svrsishodnog odbacivanja, događaji će preteći organizaciju. Ona će uzalud trošiti svoje resurse na stvari koje nikada nije ni trebalo da radi ili koje više ne treba da radi. Zbog toga će joj nedostajati resursi, pogotovo sposobni ljudi, potrebni da bi se iskoristile mogućnosti koje se pojavljuju. Isuviše je mali broj preduzeća koja su voljna da se odreknu prošlosti i zbog toga isuviše malo njih ima resurse potrebne za budućnost.

 

SAVET: Ne rasipajte resurse na zastarele poslove i oslobodite svoje sposobne ljude da iskoriste prednosti novih mogućnosti.

 

 

 

 

Uvodna reč 5

Predgovor 9

Uvod 11

 

Januar 13

Februar 47

Mart 79

April 113

Maj 145

Jun 179

Jul 211

Avgust 245

Septembar 279

Oktobar 311

Novembar 345

Decembar 377

 

Bibliografija 411

Izvori po knjigama ili internet modulima 427

 

 

 

 

„Koju od Drakerovih knjiga treba da čitam?“ „Gde u vašem radu mogu da nađem najbolju raspravu o tome kako da raspoređujem ljude?“ Ne prođe nijedna nedelja a da ne primim bar pola tuceta pitanja sličnih ovima. Iako sam objavio trideset i četiri knjige za šezdeset i pet godina, teško mi je da odgovorim na ova pitanja.

Knjiga Draker iz dana u dan treba da pruži odgovor. U sistematizovanom obliku, i to, izvedene neposredno iz mojih rukopisa, ona donosi moje ključne stavove praćene sa nekoliko redaka, takođe izvučenih iz mojih radova, komentara i objašnjenja o temama koje obuhvataju širok spektar oblasti mog rada: menadžment, poslovanje, svetska ekonomija; društvo koje se menja; inovacije i preduzetništvo; proces donošenja odluka; radna snaga koja se menja; neprofitne organizacije i njihov menadžment; i tako dalje.

Ali, najznačajniji deo ove knjige su prazna mesta na kraju svake stranice. Ona predstavljaju prostor za doprinos čitalaca, za mere koje oni preduzimaju, odluke koje donose i posledice tih odluka. Jer ovo je knjiga koja treba da Vas podstakne na akciju.

Za objavljivanje ove knjige zaslužan je moj dugogodišnji prijatelj i kolega profesor Maćarielo (Maciariello). Njegova ideja je bila da u jednom tomu sabere najbolje izvode iz mojih radova. Potom je odabrao odgovarajuće citate i komentare na teme iz mojih knjiga, skripti i članaka. Rezultat je zaista sveobuhvatan vodič ka efektivnosti rukovodioca. Moji čitaoci i ja dugujemo ogromnu zahvalnost profesoru Maćarielu.

 

Piter Draker

Klermont, Kalifornija

Leto, 2004.

 

 

Recenzije

Još uvek nema recenzija.

Budite prvi koji će dati recenziju“DRAKER IZ DANA U DAN”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *