PRIJAVA

PRIJAVITE SE NA ONLINE SEMINAR

Klikom na dugme Prijava, prijavite se na ONLINE workshop
PRIJAVA

PRIJAVA

PRIJAVITE SE NA ONLINE SEMINAR

Klikom na dugme Prijava, prijavite se na ONLINE workshop
PRIJAVA

Stvari su jednostavne – kompanije su uspešne onoliko koliko energije posvećuju svojim klijentima. Da bi što više energije posvetili svojim klijentima moraju manje energije da troše u okviru kompanije, to jest da imaju jasne unutrašnje odnose. Da bi imali jasne unutrašnje odnose moraju da imaju jasnu strukturu. Imati jasnu strukturu znači imati definisane nadležnosti, ovlašćenja i odgovornosti.