Dr Isak Adižeš proslavio je 83 rođendan i tim povodom pojasnio šta je esencija njegove metodologije koja se testira i unapređuje 50 godina u 72 zemlje sveta.