Kada govorimo o rasipanjima tj. gubicima, Toyota je inicijalno definisala 7 gubitaka, a tokom vremena se iskristalisao i 8. gubitak, tako da trenutna lista gubitaka izgleda ovako: 

Prekomerna proizvodnja 

Proizvodnja bez izvesnosti prodaje, proizvodnja u neadekvatnim količinama ili neadekvatnom trenutku, prosleđivanje informacija i dokumenata koji nisu potrebni sledećem učesniku u procesu, nepotrebno štampanje, štampanje dokumentacije u neadekvatnoj količini (broj duplikata, broja strana dokumenta i sl); uzrokuje veća angažovana sredstva, potrebu za većim skladišnim prostorom itd) 

Čekanje 

Generalno čekanje usled neuravnoteženosti, čekanje na završetak operacije
 / aktivnosti, čekanje na drugo odeljenje, čekanje internih i eksternih klijenata u procesu. 

Transport 

Prekomerni, suvišni transport sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda, tok dokumentacije
 i informacija koji rezultira prosleđivanjem istih određenom broju učesnika koji je veći od potrebnog. 

Neodgovarajuća obrada 

Neodgovarajuća ili suvišna obrada, obrada proizvoda na skupljoj ili sporijoj mašini, 
suvišni koraci tokom obrade, prevelik broj operacija potrebnih da se izvrši aktivnost, predugo vreme trajanja aktivnosti, upisivanje istog podatka na više mesta, 
prevelik broj aktivnosti i/ili učesnika tokom usaglašavanja i donošenja odluke itd. 

Prevelik nivo zaliha, nagomilavanja 

Posledica prekomerne proizvodnje, suvišnog transporta i čekanja; zadržavanje materijala, 
dokumentacije i informacija više od optimalnog nivoa, nagomilavanje predmeta, 
upita, dokumentacije i sl. 

Nepotrebne kretnje 

Nepotrebno ili prekomerno kretanje radnika, nepotrebno naprezanje; dodatno kretanje uslovljeno 
organizacijom procesa, loše ergonomije rada itd; kretanje i aktivnosti učesnika procesa 
kao što su npr. traženje i dodatno kretanje / pokreti, traženje podataka / informacija na računaru, 
putem telefonskog razgovora, upita učinjenih putem elektronske pošte itd 

Škart 

Škart nije samo ono što je izrađeno ispravno iz prvog pokušaja; svaka dorada se smatra 
gubitkom; aktivnosti koje nastaju kao rezultat netačnog / nepotpunog unosa ili posleđivanja 
podataka i informacija, uzrokuju ponovni unos ili obradu predmeta, ponovno kontaktiranje 
internog ili eksternog klijenta itd.

Neiskorišćeni ljudski potencijal 

Nepostojanje sredine / kulture koja podržava motivaciju, traženje rešenja; često posledica 
zastarelih i nepotpunih instrukcija, nedovoljne obuke zaposlenih, ograničenih i neusklađenih 
nadležnosti i ovlašćenja itd.