This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Yearly Archives: 2018

/2018
17 dec, 2018

Kada „kupiti“ gotovog menadžera za porodičnu kompaniju?

17 Decembar, 2018|Adizes SEE Novosti 2|0 Komentara

    Iskusnog profesionalnog menadžera lakše je dovesti sa strane i kupiti ga. Ključno je pitanje odakle ga dovodim i gde ga dovodim. Potrebno je da je radio u kompaniji koja je na višem stepenu organizacionog razvoja nego što je porodična kompanija u koju dolazi. No, ne sme da bude na znatno višem stepenu razvoja, [...]

17 dec, 2018

Povjerenje, ili paranoja …

17 Decembar, 2018|Adizes SEE Novosti 2|0 Komentara

  Tekst je odlomak iz završnog rada prve godine ALP „Kvantifikacija poverenja u poslovnom modelu"   Povjerenje nije u nama niti u drugima, ono je uvijek između tj. uzajamno korespondira sa nekim oblikom socijalne interakcije kao neka relacija. Socijalna interakcija je osnovna pretpostavka za generisanje nove realne vrijednosti. I tako dolazimo do priče o značaju [...]

17 dec, 2018

Šta je Sindag?

17 Decembar, 2018|Adizes SEE Novosti|0 Komentara

    Hajde da objasnim šta je sindag i u čemu je njegova snaga, jer je to veoma bitno. Kada idete kod lekara, prva stvar koju će uraditi je da vas pregleda da vidi u kakvom ste stanju, pre nego što se pozabavi određenom bolešću. Zašto je to bitno? Zato što nisu svi problemi po [...]

17 dec, 2018

Deset zapovesti štednje

17 Decembar, 2018|Adizes SEE Novosti 2|0 Komentara

Čitanka štednje, 1927. Beograd 1. Štedi imovinu i ne troši bez potrebe. 2. Štedi vreme i upotrebljavaj ga za stvaralački rad, odmor neka ti daje poleta za novo stvaranje. 3. Štedi snagu i ne rasipaj je na odvratna i nedostojna uživanja, upotrebljavaj snagu samo za koristan cilj, pa će tvoje težnje biti krunisane uspehom. 4. [...]

17 dec, 2018

Naslednici kao društveno odgovorni ljudi

17 Decembar, 2018|Adizes SEE Novosti 2|0 Komentara

    Važno je da naslednici postanu društveno odgovorni ljudi. Ovde nije reč samo o odnosu prema kupcima, dobavljačima i zaposlenima, već i prema zajednici. Neki treba da budu kakvi su im bili očevi, a neki totalno drugačiji. Teoretska podela preduzetnika na produktivne, neproduktivne i destruktivne odlično će poslužiti da pojasnim ovu poruku. # # # [...]

17 dec, 2018

Nedostaje humanističkih pogleda na svet

17 Decembar, 2018|Adizes SEE Novosti|0 Komentara

  Pro­me­ne su uvek po­sto­ja­le. Od ka­da po­sto­ji ze­maljs­ka ku­gla bi­lo je pro­me­na. Spe­ci­fič­nost  21. ve­ka je da su pro­me­ne br­že, i br­že i br­že… Ako su na­ši pre­ci do­no­si­li stra­te­gij­ske od­lu­ke jed­nom u ži­vo­tu, na­ši su oče­vi do­no­si­li stra­te­gij­ske od­lu­ke sva­kih deset ili dvadeset go­di­na, mi ih pra­vi­mo sva­kih tri do pet go­di­na, dok [...]

17 dec, 2018

Posao vredi koliko vredi čovek koji ga vodi

17 Decembar, 2018|Adizes SEE Novosti 2|0 Komentara

  U trgovini više nego u ma kom drugom poslu važi pravilo: posao vredi toliko koliko vredi čovek koji ga radi. Nije dovoljno imati dobar posao u rukama, treba još umeti ga voditi. # # # # # U trgovini više nego u ma kome drugom poslu važi pravilo: posao vredi toliko koliko vredi čovek [...]

17 dec, 2018

Seiton – Set in order – Složi – 2S 

17 Decembar, 2018|Adizes SEE Novosti 2|0 Komentara

Seiton – Set in order – Složi – 2S  Nakon što je u prethodnom koraku radno mesto rasterećeno nepotrebnih stvari, u drugom koraku preostale potrebne stvari se organizuju na način koji odgovara aktivnostima koje se obavljaju na datom radnom mestu. Ovo podrazumeva detaljnije razmatranje načina rada, zbog čega je u ovom koraku poželjno mapirati aktivnosti [...]

20 nov, 2018

Pošteno ispunjavanje dužnosti

20 Novembar, 2018|Adizes SEE Novosti 2|0 Komentara

                                                                                      Privrednik, 1902. Zagreb   Nismo od onih što fale samo ”zlatna stara vremena”, ali priznati moramo, da su ljudi prije i bolje i više osećali dužnost, i vršili je rađe i savesnije. Rad nije bio tako jako podeljen, radenik je imao više samostalnosti, više odgovornosti, pa i više volje za svoj posao. Danas [...]

20 nov, 2018

Paralelna struktura

20 Novembar, 2018|Adizes SEE Novosti 2|1 Comment

  Adižesov pristup je poznat po tome da se bazira na kreiranju jasne organizacione strukture, ali isto tako je znano da hijerehijska struktura nije dovoljna da bi se balansirala fleksibilnost i kontrolisanost. Ona nam treba da bi smo imali jasne odgovornosti u kompaniji ali ona isto tako ona neće podsticati kreativnost. Samo kao mala napomena, [...]