Na početku svakog meseca treba da utvrdite jedan mesečni program rada, u kome ćete predvideti koje stvari treba da svršite preko svakodnevnog posla. Na primer: da pregledate knjige da biste kontrolisali proizvođenje ili prodaju tog i tog artikla; da pregledate izveštaje tog i tog trgovačkog putnika; da uporedite rezultate rada pojedinih odeljenja u ovom mesecu sa rezultatima iz prošlog meseca, da potražite uzrok razlikama i izvedete zaključke; da pregledate blagajnu, da biste navikli blagajnika na to da svakog meseca po jedanput vršite pregled (razume se ne uvek u isti dan), i t.d.

Ako ne načinite ovakav program, vi ćete nešto što je trebalo da uradite propustiti, nešto zaboraviti, nešto nećete stići, a to ne sme da bude.

Na završetku svakog meseca uzmite svoj plan preda se, vidite šta ste učinili i prekorite se za ono što niste. Taj pregled će vam pokazati šta ste i zašto ste šta propustili da učinite, i vi ćete se truditi da se popravite.

Možda ćete reći: “Nemam vremena!” Stvorite ga. Oduzmite od svog spavanja,  od svojih obeda, od svojih šetnji, od svojih zadovoljstava. Trgovac sme da se odmara tek kad se povuče iz posla.

 

Iz knjige „CERBÉER DE MÉDELSHEIM – 120 ZLATNIH PRAVILA TA TRGOVINU“ , reprint ASEE BOOKS