Adizes SEE Organizaciona terapija

Adizes Southeast Europe je specijalizovan za sprovođenje ORGANIZACIONE TERAPIJE u sledećim oblastima

Adizes Change Management

Adizes Change Management predstavlja definisanje jasnih nadležnosti i ovlašćenja, kao i organizacionih jedinica i pozicija u određenoj kompaniji.

CHANGE MANAGEMENT

Definisanje jasnih nadležnosti i ovlašćenja i organizacionih jedinica i pozicija u kompaniji. Svi ostali koraci predstavljaju pripremu za postavljanje strukture i podršku definisanoj strukturi.

SAZNAJ VIŠE

Adizes Funkcionalni konsalting

Pružanje usluge funkcionalnog konsaltinga u oblastima ljudskih resursa (HR), finansija, prodaje, unapređenja procesa - Kaizen & Lean i Performance Management -a.

Funkcionalni konsalting

Adizes Southeast Europe svojim klijentima pruža usluge funkcionalnog konsaltinga u oblastima ljudskih resursa (HR), finansija, prodaje i unapređenja procesa-Kaizen & Lean.

SAZNAJ VIŠE

Programi razvoja zaposlenih

Adizes Southeast Europe vam pruža mogućnost da kroz seminare, treninge i radionice unapredite svoja menadžerska znanja.

Razvoj zaposlenih

Kroz seminare, treninge i radionice pružamo mogućnosti svima onima koji žele, hoće, nameravaju ili možda moraju upravljati da usavrše svoja menadžerska znanja i veštine.

SAZNAJ VIŠE

Razvoj porodičnih kompanija

Sve privatne kompanije u regionu su porodične kompanije, samo osnivači toga nisu bili svesni kada su pokretali svoje kompanije i deca bila mala.

PORODIČNE KOMPANIJE

Konsultantski rad sa porodičnim kompanijama se sastoji od pripreme kompanija, pripreme naslednika, pripreme osnivača i pripreme porodica. Pružamo klijentima podršku u pomenutim oblastima.

SAZNAJ VIŠE

Adizes SEE Leadership program

Adizes SEE Leadership program – ALP je kontinuirana poslovna edukacija, namenjen top menadžerima, rukovodiocima, preduzetnicima, pripadnicima druge generacije u porodičnim kompanijama.

Adizes Leadership Program

Adižes SEE nakon dvadeset godina rada na razvoju kompanija i pojedinaca je pokrenuo edukativni program – Adizes Leadership Program. Odlučni smo da nesebično, uz pomoć uspešnih vlasnika i direktora – mentora,  prenesemo svoje znanje i pre svega iskustvo ljudima koji su spremni da omoguće rast i razvoj svojih kompanija.

Adizes SEE Programi razvoja

Pažljivo birane teme su uobličene na način da ciljaju konkretne potebe klijenata.

PROGRAMI RAZVOJA

 

Program je posvećen menadžerima na srednjem nivou upravljanja koji imaju ključnu ulogu u smislu razumevanja i prenošenja strategijskih ciljeva na izvršni nivo, kao i u davanju povratnih informacija sa izvršnog nivoa top menadžmentu. Od njihovih sposobnosti i energičnosti, kao i lične volje i motivacije u velikoj meri zavisi razvoj kompanije i izbegavanje organizacionih problema. Oni bi trebalo da se posmatraju kao suštinski važan resurs kompanije jer apsorbuju i emituju sve ključne informacije, pa se njihovim angažovanjem obezbeđuje dobro upravljanje sada, ali i dobri lideri za budućnost.
Prateći rastuće izazove na tržištu radne snage u regionu, kao društveno i ekonomski odgovorna kompanija razvili smo program Strateškog i sveobuhvatnog upravljanja talentima
Program je ciljano usmeren na zaposlene koji se nalaze na izvršnim pozicijama ili osnovnim linijama menadžmenta, a pokazali su snažnu volju i kapacitet da se razvijaju i kao takvi predstavljaju budućnost kompanije.  Prepoznavanje i pružanje perspektive ovakvim kadrovima će stvoriti pozitivnu atmosferu u kompaniji, a oni će predstavljati glavni resurs iz čije će se vitalnosti crpeti nove ideje i stvarati kapacitet za preuzimanje ključnih pozicija u budućnosti.
Program predstavlja moderan i  kompleksan pristup obuci prodavaca. Obuka se odvija kroz pet zaokruženih celina/modula, koje jedna za drugom donose sve složenije i moćnije alate pred prodavce. Program se sastoji od teorijskog i praktičnog rada, a između modula postoji i mogućnost kontaktiranja konsultanta radi što uspešnijeg realizovanja zadataka, koji će se sprovoditi između modula u praksi.Saznaj Više >

AKTUELNI TERMINI SEMINARA I PRIJAVE

TERMINI I PRIJAVA

Adizes SEE Izdavaštvo

Mi uvažavamo nedostatak vremena, podstičemo menadžere na nova znanja i zato objavljujemo naslove pristupačnog obima ali trajne vrednosti i svetski priznatih imena.

IZDAVAŠTVO

Menadžeri i rukovodioci imaju sve manje vremena da čitaju dobre knjige iz menadžmenta. Postoje autori koji su izbrisali državne granice širom sveta i koji su postali sinonim za menadžment, marketing i druge srodne oblasti. Njihove knjige mora da pročita svaki član upravnog odbora, generalni i izvršni direktor, rukovodilac sektora u organizaciji, bila ona profitna, neprofitna, javna, državna, nevladina, kulturna, obrazovna ili politička.

 

PRODAVNICA

ONLINE PRODAVNICA KNJIGA

Klikom na dugme Prodavnica posetite našu online prodavnicu knjiga.
PRODAVNICA

Adizes SEE Novosti

Informišite se o najnovijim dešavanjima i projektima iz oblasti našeg poslovanja.

Struktura – kriterijumi, kriterijumi, kriterijumi

22 Novembar, 2022|0 Komentara

Priča 1: Čuli ste priču o Stivu Džobsu i tome kako je nastao računarski miš. Nakon kupljenog patenta od firme Ziroks, on je kolegi dizajneru rekao da njihov miš ne treba da bude veći od kutije za sapun, da ne košta više od 15 dolara i da može da se koristi i kotrljanjem po farmericama. I to su ostvarili.   Priča 2: Lufthanza je kreirala nova sedišta za biznis klasu novog aviona Boing 747-8 i kao [...]

Od operativca do menadžera

10 Avgust, 2022|0 Komentara

Balansiranje

3 Avgust, 2022|0 Komentara

Uneti red u haos

26 Jul, 2022|0 Komentara

„Igračka“ za menadžere

20 Jul, 2022|0 Komentara

Adizes SEE Medija

Video i audio zapisi naših konsultanata – mi ne samo da „propovedamo“  uzajamno poštovanje i poverenje, mi ga živimo.

ASEE / Adizes SEE je osnovan 1994. u Novom Sadu kao privatna kompanija i uspešno pruža usluge konsaltinga i obrazovanja menadžera prevashodno u zemljama bivše Jugoslavije. Od početka radimo i kao deo mreže Adižes Instituta iz Santa Barbare, SAD, tako da se deo naših aktivnosti obavlja po licenciranoj Adižes metodi za organizacionu terapiju pri reorganizacijama kompanija.

 

Osnovne delatnosti Adizes SEE su organizaciona terapija bazirana na Adižes metodologiji, razvoj kapaciteta menadžera i zaposlenih  i projekti unapređenja efikasnosti korišćenjem ASEE KAIZEN LEAN alata.

ASEE je najveća regionalna kompanija u ovoj oblasti u domaćem vlasništvu sa kancelarijama u Srbija, Hrvatskoj i Bosna i Hercegovini i 25 godina uspešne prakse.

SAZNAJ VIŠE

Adizes SEE Kontakt

Za sve potrebne informacije slobodno nas kontaktirajte ili posetite

KONTAKTIRAJTE NAS

KONTAKTIRAJTE NAS

KONTAKTIRAJTE NAS

KONTAKTIRAJTE NAS